Terug naar zoekresultaten

10e VPM Congres

10e VPM Congres

Vrijdag 28 januari 2011, KIT Amsterdam

Sector:
Tandheelkunde
Specialisatie:
Mondhygiënist
Locatie:
Amsterdam, Noord-Holland
Datum:
28-1-2011

Op vrijdag 28 januari 2011 organiseert de Vereniging Promotie Mondhygiëne (VPM) haar 10e VPM-mondhygiënecongres in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

De afgelopen jaren waren de congressen een groot succes in de sfeervolle ambiance van het KIT. Zoals altijd staat de VPM garant voor de organisatie van een praktijkgerichte congresdag, die gezellig is en tot in de puntjes goed verzorgd wordt.

Bekende en zeer ervaren sprekers zullen de theorie rond het thema “Preventie” aan de hand van praktijkvoorbeelden en klinische beelden uitleggen. Tijdens het congres wordt gebruik gemaakt van een interactief stemsysteem: vóór aanvang van elke lezing stelt de spreker een paar kennisvragen over de inhoud van zijn of haar voordracht. Door middel van stemkastjes kunt u als deelnemer deze vragen (anoniem) beantwoorden. Na afloop van elke lezing worden vergelijkbare vragen gesteld, waardoor zichtbaar wordt hoeveel u en uw collega’s van de lezing hebben opgestoken. 

Organisatie

De Vereniging Promotie Mondhygiëne (VPM) is de brancheorganisatie van fabrikanten en direct betrokkenen, die gezamenlijk het belang van de mondhygiëne centraal stellen. Leden van de VPM zijn: Bohn Stafleu van Loghum, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson en Philips Oral Healthcare Nederland. De organisatie van het congres vindt plaats onder auspiciën van Bohn Stafleu van Loghum.

Datum en locatie

Het 10e VPM Congres vindt plaats op vrijdag 28 januari 2011 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Het KIT is een begrip door zijn museum, theater en zijn internationale activiteiten. Het imposante en karakteristieke gebouw uit 1926 wordt gekenmerkt door een uitbundige neo-renaissance stijl en door talloze decoraties en symbolen die verwijzen naar de Nederlandse koloniale geschiedenis. Het KIT is gevestigd aan de Mauritskade 63 te Amsterdam.

Kosten

De kosten bedragen € 235,- per persoon, inclusief btw, koffie, thee, lunch en borrel. Studenten betalen   € 90,- per persoon (beperkt aantal plaatsen beschikbaar), inclusief btw, koffie, thee, lunch en borrel.

Inschrijvers vóór 1 november 2010 ontvangen € 25,- korting en betalen € 210,- per persoon, inclusief btw, koffie, thee, lunch en borrel.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de knop 'inschrijven'. Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging én separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Indien het maximum aantal deelnemers (450) is bereikt, wordt een reservelijst aangelegd. 

Verhinderd?

Bij annulering t/m 10 januari 2011 wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 10 januari 2011 kunnen wij geen restitutie verlenen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het VPM-congressecretariaat, Annemieke van Dam; telefoon: 0578 620941, e-mail: vpm.epe@hetnet.nl.

Het 10e VPM Congres wordt mogelijk gemaakt door de VPM-leden:

  • Bohn Stafleu van Loghum
  • GlaxoSmithKline
  • Johnson & Johnson
  • Philips Oral Healthcare

Het VPM Congres is bedoeld voor mondhygiënisten en preventieassistenten.

Sprekers

Prof. dr. Cor van Loveren studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht van 1970-1976. Hij is werkzaam bij ACTA op de afdeling Cariologie Endodontologie Pedodontologie. Hij geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de preventieve tandheelkunde. Sinds 2000 is hij voorzitter van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. In november 2005 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Ivoren Kruis. Sinds 2009 is hij voorzitter van ORCA, de Europese organisatie voor cariësonderzoek.

Prof. dr. Wim van Palenstein Helderman is emeritus hoogleraar Oral Health Development aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en adviseur voor het Department of Global Oral Health. Hij is adviseur geweest voor World Oral Health Organization, Geneve, en vice-voorzitter van het World Dental Development Health Promotion committee van het FDI. Op dit moment is hij redacteur voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en bestuurslid van de stichting Dental Health International Nederland (DHIN) en van het programma ‘Fit for School’ in de Filippijnen.

James Huddleston Slater behaalde zijn tandartsdiploma in 1969 te Utrecht. Naast zijn part-time eigen praktijk te Bunnik en later Utrecht was hij wetenschappelijk medewerker aan de RUU afdeling prothetische tandheelkunde. Alle jaren maakte hij deel uit van diverse commissies, besturen en werkgroepen van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Spreker was vanaf de oprichting in 1977 bij de stichting DHIN betrokken. In 1997 werd hij secretaris om in 2007 het voorzitterschap op zich te nemen. Tot op heden werkte hij voor een korte periode in Nepal, na in 2000 eerst ervaring te hebben opgedaan in Kenia.

Prof. dr. Frank Abbas studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en parodontologie aan de Universiteit van Amsterdam – later ACTA en sinds 1989 erkend als parodontoloog (NVvP). Hij is mede-oprichter van en werkzaam in de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam. In 2003 werd hij benoemd tot Hoogleraar Parodontologie binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG, Universiteit van Groningen. Vanaf 2007 is hij voorzitter van het Management Team van het CTM. Hij is daarnaast voorzitter van het Consilium Parodontologicum van de NVvP.

Dominique van Vliet is onder meer bekend als actrice uit ‘Onderweg naar Morgen’ maar ook uit de musicalhit ‘Mamma Mia’ en de film ‘Schippers van de Kameleon’. Behalve acteerwerk voor theater en televisie, treedt ze op als trainingsactrice in het bedrijfsleven. Dominique woont samen en is moeder van een tweeling.

Josje Kuenen geeft communicatietrainingen aan universiteiten en binnen het bedrijfsleven. Ze combineert praktijkervaring met actuele wetenschappelijke inzichten, waardoor haar adviezen ook echt gefundeerd zijn. Door mensen gemakkelijker contact met elkaar te laten maken, wil zij bijdragen aan meer plezier en betere resultaten. Josje is getrouwd en heeft twee dochters.

Ronnie J. Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985 richtte hij, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam op. De afgelopen 10 jaar houdt hij zich vooral bezig met ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe tandheelkundige problemen. Momenteel is hij verbonden is aan de afdeling Mondziekten & Kaakchirurgie van het ACTA /VUmc in Amsterdam. Hij is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) (1979-1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) (1995-2009). Van zijn hand zijn publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie en hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen en buitenland op het  gebied van de implantologie.
 

Programma

08.45 – 09.30 uur                 Ontvangst deelnemers

09.30 – 09.50 uur                 Opening en inleiding op het thema ‘Preventie’ door de dagvoorzitter
prof. dr. Cor van Loveren, bijzonder hoogleraar preventieve tandheelkunde, Universiteit van Amsterdam

De verbetering van de gebitsgezondheid staat momenteel stil in Nederland. Statistieken over groepen gevolgd tot het 32ste jaar laten dit zien. Broadbent et al. onderscheidden 3 trajecten van cariëstoename: 15% van de populatie bevindt zich in het bovenste traject resulterend in een DMFS van 42 op 32 jarige leeftijd, 45 % in het middelste (DMFS32jaar 18) en 40 % in het laagste (DMFS32jaar 5,5). De trajecten zijn bijna lineair en tussen het 9de en 15de jaar is al te onderscheiden wie in welk traject zit. Preventie blijft dus noodzakelijk; ook na het 18de jaar  is nog veel gezondheidswinst te behalen. Op een groot onlangs gehouden internationaal congres werd herhaaldelijk de vraag gesteld: Als je met Obama in de lift zou staan, wat zou je hem dan vragen te doen om gezondheidsongelijkheid op te heffen. Een lastige vraag. 

09.50 – 10.20 uur                 "Tandenpoetsen is veel effectiever dan wordt gedacht"
prof. dr. Wim van Palenstein Helderman,emeritus hoogleraar Oral Health Development, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen

De wetenschap levert ons gegevens waaruit blijkt dat tweemaal daags poetsen met fluoride tandpasta 24% reductie in cariës geeft. De spreker zal gegevens tonen waaruit je kunt concluderen dat  tweemaal daags tandenpoetsen met fluoride tandpasta in werkelijkheid veel meer cariësreductie moet geven dan die schamele 24%.  Bovendien wordt ingegaan op de cariësremmende werking van andere preventieve maatregelen. Daarnaast komt ook de invloed van de voeding en de eetgewoonten op cariës aan de orde. Alles overziend kan men stellen dat de meeste kinderen met veel cariës (uitzonderingen daargelaten) slechte poetsers zijn. Dus bij de preventie moet de aandacht van de zorgverlener allereerst gericht zijn op het dagelijks goed poetsen.

10.20 – 10.50 uur                 "Cariës kan stoppen, kunnen we dat ook zien?"
James Huddleston Slater, tandarts en voorzitter DHIN

Het was in 1966 toen professor Backer Dirks als eerste beschreef dat witte vlekken kunnen verdwijnen. Wat waren dat, die witte vlekken in het glazuur die verdwenen? Hoe ziet beginnende cariës eruit en kan beginnende cariës genezen? We weten nu dat dan kan, maar hebben we dat bij onze eigen patiënten gezien? Hoe kunnen we dat vaststellen? Zijn er diagnostische criteria? Als er carieuze caviteiten zijn zal voor de meeste zorgverleners gelden dat het cariësproces ‘the point of no return’  heeft gepasseerd. Restauratie is dan de enige overgebleven optie. of toch niet?
Op deze en andere gerelateerde vragen zal door de spreker nader worden ingegaan.  

10.50 – 11.20 uur                 Koffiepauze

11.20 – 12.20 uur                 “Verbeter de gezondheid, begin bij het parodontium”
prof.dr. Frank Abbas, hoofd Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde   
 
Parodontitis kan niet alleen schade aan het steunweefsel rond gebitselementen geven, maar ook een bedreiging vormen voor de algemene gezondheid. Aandoenigen als hart- en vaatziekten, rheumatoïde arthritis, longontsteking (vooral op intensive care afdelingen), diabetes mellitus (type 2),vroeggeboorten en pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) worden in verband gebracht met parodontitis. Tijdens de voordracht wordt het mechanisme besproken en ook wat het effect is van behandeling of beter nog preventie van parodontitis op de algemene gezondheid.

12.20 – 13.20 uur                  Lunch

13.20 – 14.20 uur                 "Goed poetsen! Omdat ik het zeg!"
Josje Kuenen, trainer, en Dominique van Vliet, actrice

We weten allemaal dat we goed moeten poetsen, flossen en mondwater moeten gebruiken. Maar hoe krijg je je patiënten zover dat ze inderdaad doen wat jij adviseert? In de stoel knikken ze braaf maar bij het volgende bezoek blijkt dat ze niets hebben gedaan. Om moedeloos van te worden! In een interactieve theatersessie laten Dominique van Vliet en Josje Kuenen zien wat je kunt doen om je patiënten preventief gedrag te laten vertonen.  Zij baseren zich daarbij op actuele wetenschappelijke inzichten en maken het natuurlijk heel concreet door rollenspellen. Van de voorgaande sessies weten we: dat wordt weer flink leren en lachen!

14.20 – 14.30 uur                   Aankondiging VPM-Mondhygiene-prijs

14.30 – 15.00 uur                   Theepauze

15.00 – 16.15 uur                   “Implantaten…..eerste keus!”
Ronnie Goené, tandarts-implantoloog

De toepassing van implantaten heeft een enorme impact gehad op de restauratieve tandheelkunde en is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Vrijwel iedere patiënt, die één of meerdere of alle tanden en/of kiezen mist, is potentieel kandidaat voor een behandeling waarbij implantaten het fundament vormen. Steeds vaker ook beginnen patiënten zelf naar de mogelijkheden ervan te vragen. Ook aan u! Als lid van een tandheelkundig team wordt van u verwacht dat u weet wat er mogelijk is. In de voordracht wordt een beeld geschetst wat kan of juist niet kan in de implantologie.
Aan de hand van vele klinische voorbeelden wordt het waarom of waarom juist niet van verschillende procedures beantwoord. Meer daarvan weten en voorlichting daarover kunnen geven maakt uw waarde als teamspeler nog groter en het vakgebied voor uzelf nog leuker!

Na een geslaagde behandeling worden patiënten bovendien periodiek aan uw zorgen toevertrouwd. Het tijdig kunnen diagnosticeren en voorkomen van peri-implantair ontstekingen is uw werkterrein bij uitstek! U krijgt richtlijnen en praktische tips om die zorg adequaat te kunnen geven.

16.15 – 16.20 uur                   Afsluiting door de dagvoorzitter

16.20 – 17.20 uur                   Borrel
 

Accreditatie en deelnamecertificaat

Bohn Stafleu van Loghum is geaccrediteerd door de Begeleidingscommissie Q-Keurmerk® voor het aanbieden van bij- en nascholingen tandheelkunden. Binnen deze accreditatie worden punten aan de deelnemers toegekend.

Deelname aan het 10e VPM-congres levert u 6 geaccrediteerde punten op die worden bijgeschreven in het portfolio van het KRM. Na afloop van het congres ontvangt u een certificaat op naam.

Login