Terug naar zoekresultaten

2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid

2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid

Dinsdag 24 april 2018, Ede

Sector:
GGZ Welzijn
Specialisatie:
GGZ Welzijn
Locatie:
Ede, Gelderland
Datum:
24-4-2018
Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein?


 

2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid
- Eén plus één is drie 

Niet alleen in de GGZ, maar ook in het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis. Als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is dan ook een belangrijke kennisbron.

De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan de veranderende machtsverhoudingen binnen het sociaal domein en helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering. Deze dag gaan we op zoek naar wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én cliëntenorganisaties hiervoor nodig?

Tijdens deze dag leer je

 • Wat de inzet van ervaringsdeskundigheid oplevert.
 • Hoe je kwaliteit en resultaten meet van ervaringsdeskundigheid.
 • Welke randvoorwaarden er nodig zijn voor ervaringsdeskundigheid.
 • Of een ervaringsdeskundige een opleiding moet hebben gevolgd of niet.
 • Hoe je de samenwerking in de wijk organiseert met de andere professionals.

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor de zorgprofessional binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, justitie, verslavingszorg, forensische zorg , gehandicaptenzorg, thuiszorg, zoals:

 • Adviseur WMO
 • Ambulant begeleider
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntondersteuner
 • Directeur
 • Docent
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Hulpverlener
 • Jeugdhulpverlener
 • Klantmanager
 • Locatiehoofd
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Onderzoeker
 • Projectleider
 • Sociaal pedagogische hulpverlener
 • Sociaal werker

Klik hier voor meer informatie en meldt u aan!