Terug naar zoekresultaten

Certificate Program Healthcare Management

Certificate Program Healthcare Management

22 januari t/m 17 april 2019

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanagement
Locatie:
Nyenrode Business Universiteit, Utrecht
Datum:
22-1-2019
Leer hoe u management en het primaire zorgproces sterker kunt verbinden

Certificate Program Healthcare Management

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als professional in de zorg boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Dynamisch zorglandschap
De zorgmanagement opleiding Certificate Program Healthcare Management helpt u hierbij. Het geeft u in een kleine setting kennis, vaardigheden en inzicht in het dynamische zorglandschap. Want door beter inzicht in bedrijfskundige disciplines gericht op de zorg kunt u de invloed die u heeft binnen uw (zorg)organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis, ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven. U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan. De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw (zorg)organisatie naar handelen
  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. intervisie
  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
  • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

4 modules, 7 dagen
Het programma is verdeeld over 4 modules in 7 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen vertaald naar de zorg aan de orde komen. Ook gaat u aan de slag met uw eigen organisatievraagstuk. De opleiding wordt afgerond met een presentatie van dit vraagstuk aan de Raad van Advies.

Ervaringen van deelnemers:

  • ‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.’
  • ‘Zeer inspirerend, interactief, praktisch en heel erg leerzaam.’
  • ‘Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.’

Werken aan uw eigen vraagstuk
Tijdens het Certificate Program Healthcare Management gaat ieder met zijn eigen persoonlijke vraagstuk aan de slag en adviseert u elkaar. In de laatste module geeft u een presentatie aan de leden van de Raad van Advies en alumni van dit programma over uw bevindingen waarin u de inhoud van de opgedane kennis en ervaringen verwerkt. De essentie hiervan is dat u zelf aan de slag gaat en gedurende het programma de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie.

Kijk hier voor meer informatie.

Inschrijven