Terug naar zoekresultaten

Certificate Program Healthcare Management

Certificate Program Healthcare Management

18 september t/m 4 december 2017

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanagement
Locatie:
Nyenrode Business Universiteit, Utrecht
Datum:
18-9-2017
Leer hoe u management en het primaire zorgproces sterker kunt verbinden

Certificate Program Healthcare Management

Leer hoe u management en het primaire zorgproces sterker kunt verbinden
Organisaties binnen de gezondheidszorg staan voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingt de technologie u om telkens goed naar uw strategie te kijken en moetenkosten gereduceerd worden. Dit vraagt van professionals in de zorg om boven hun eigen specialisme en organisatie uit te kunnen stijgen. Om dit te bereiken heeft Nyenrode Business Universiteit i.s.m. Zorgvisie Academy het Certificate Program Healthcare Management ontwikkeld. Dit programma is bedoeld om u als zorgmanager of (zorg)specialist kennis, vaardigheden en inzicht te geven in het dynamische zorglandschap. Door beter inzicht te krijgen in zakelijke disciplines als ondernemerschap, financiën, marketing, leiderschap en strategie kunt u de invloed die u heeft binnen uw organisatie nog meer vergroten.

Het programma is verdeeld over 4 modules in 9 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen aan de orde komen. Onderdelen die essentieel zijn voor een goed functionerende zorgmanager of (zorg)specialist. U heeft na afloop meer zicht op de organisatie en de veranderingen in de sector als totaal. Hiermee wordt de waarde en de invloed die u heeft in de organisatie verhoogd.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij:

  • De uitdagingen waar de zorgsector voor staat

  • De nieuwe uitdagingen voor manager en specialist in de zorg

  •  

Van gesubsidieerde diensten naar een zorgbedrijf

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding is onder andere:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw organisatie naar handelen

  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van medici, banken, verzekeraars en patiënten inhet moderne zorglandschap

  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen

  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de marktsector

  • De kennis die u opdoet tijdens het Certificate Program Healthcare Management kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk

  •  

U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

Werken aan uw eigen vraagstuk
Tijdens het Certificate Program Healthcare Management gaat ieder met zijn eigen persoonlijke vraagstuk aan de slag en adviseert u elkaar. In de laatste module geeft u een presentatie aan de leden van de Raad van Advies en alumni van dit programma over uw bevindingen waarin u de inhoud van de opgedane kennis en ervaringen verwerkt. De essentie hiervan is dat u zelf aan de slag gaat en gedurende het programma de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie.

Voor wie?

Deze Mini MBA is speciaal ontwikkeld voor zorgmanagers, managers uit de financiële en verzekeringssector en medisch specialisten die meer grip willen krijgen op hun sterk veranderende rol. Deelnemers hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Certificaat: U ontvang een certificaat van deelname van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.