Terug naar zoekresultaten

Congres Evidence Based Practice

Congres Evidence Based Practice

Donderdag 3 december 2009, Jaarbeurs Utrecht

Sector:
Verpleging & Verzorging
Specialisatie:
Verplegend/Verzorgend
Locatie:
Utrecht, Utrecht
Datum:
3-12-2009

Digitaal inschrijven voor het congres Evidence Based Practice is niet meer mogelijk. U kunt zich op donderdag 3 december 2009 nog wel ter plekke inschrijven bij de congreslocatie. Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht in de Prins Claus Congreszaal in het Hallencomplex.

Na twee succesvolle edities vindt nu voor de 3e maal het congres Evidence Based Practice plaats. Naast implementatie van EBP in de verpleegkunde staat dit jaar ook de patiënt centraal in het programma. Praktische handreikingen voor de dagelijkse praktijk worden gegeven op vragen als:

  • Wat kun jezelf concreet met EBP?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van EBP?
  • Hoe kun je wetenschappelijk perspectief vertalen naar betere EBP?
  • Op welke manier werken je collega’s met EBP?

Evidence based zorg
Vanuit verschillende invalshoeken wordt de implementatie van EBP in de verpleegkunde toegelicht. Daarnaast sluit het programma aan op de IGZ-thema’s voor zorginstellingen. Een aantal thema’s wordt dan ook nader toegelicht. In verschillende lezingen en parallelsessies staat de patiënt centraal. Antwoord wordt gegeven op de vragen: ”Wat betekent evidence based werken voor de patiënt?” en “Wat is de toegevoegde waarde voor de patiënt?”. Ook zal het wetenschappelijk perspectief niet ontbreken in het programma. De nadruk ligt daarbij dan steeds op de vraag: “Hoe kunnen recente wetenschappelijke inzichten bijdragen aan betere evidence based zorg?”.

Parallelsessies
In het ochtend- en middagprogramma kun je een aantal parallelsessies volgen. In deze sessies zal naast aandacht voor de methoden en technieken bij de toepassing van EBP ook ruimschoots aandacht besteed worden aan prestatie-indicatoren bij belangrijke verpleegkundige aandachtsgebieden: pijn, incontinentie, infectiepreventie en omgaan met gedragsproblemen. Centrale vraag bij deze sessies is steeds: “Op welke wijze kan de verpleegkundige bijdragen aan evidence based zorg en hoe kan deze zorg het beste geïmplementeerd worden?”.

Datum en locatie

Het congres Evidence Based Practice vindt plaats op donderdag 3 december 2009 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Kosten

De kosten voor deelname aan het congres Evidence Based Practice bedragen € 210,- (incl. btw). Abonnees van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, Bijzijn en Critical Care betalen € 190,- (incl. btw). De prijs bij inschrijving van 2 of meer deelnemers tegelijk is € 170,- (incl. btw). De
deelnamekosten zijn inclusief congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de knop Inschrijven. Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?

Bij annulering t/m 19 november 2009 wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Na 19 november 2009 kunnen wij geen restitutie verlenen.

Meer informatie

Cursussen & Congressen
T: 030 - 638 36 38
F: 030 - 638 39 90
E: congressen@bsl.nl

Aanbevolen gerelateerde uitgaven

 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (van € 73,00 voor € 60,00)

 Vakliteratuur onder de loep (€ 17,50)

Het congres Evidence Based Practice is bestemd voor:

  • Verpleegkundigen
  • Verpleegkundig specialisten (bijvoorbeeld incontinentieverpleegkundigen, spv-verpleegkundigen)
  • (Verpleegkundig) afdelingshoofden
  • Praktijkbegeleiders en leden van verpleegkundige adviesraden
  • Ook voor verpleegkundigen in de ouderenzorg biedt dit congres relevante informatie.

Dagvoorzitter

Cees Lucas, klinisch epidemioloog, hoofd Universitaire Masterstudie EBP, Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde

Sprekers

Bauke Koekkoek, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeker, Altrecht en De Gelderse Roos

Monique du Moulin, onderzoeker, Universiteit Maastricht

Henk Jan Mulder, verpleegkundig specialist urologie, Martini ziekenhuis, Groningen

Marieke Plas, adviseur Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging LEVV, Utrecht

Atie Schipaanboord, directeur Beleid & Innovatie, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Utrecht

Wilma Scholte Op Reimer, lector Evidence Based Practice en hoofd Instituut Verpleegkunde bij de Amsterdam School of Health Professions

Bea Tiemens, sr. wetenschappelijk medewerker, Gelderse Roos Instituut voor Professionalisering en hoofd van het Centrum voor Onderzoek, Opleiding en Professionalisering van Indigo

Dirk Ubbink, arts, klinisch epidemioloog en programmaleider afdeling Kwaliteit en Proces Innovatie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Hoge School van Amsterdam

Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch

Hester Vermeulen, verpleegkundige, klinisch epidemioloog en projectleider afdeling Kwaliteit en Proces Innovatie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Tevens docent EBP en lid Lectoraat EBN, Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam

Jan Wille, projectleider PREZIES/CBO Utrecht, lid Werkgroep Infectie Preventie (WIP), Leiden

Prof. dr. Rianne de Wit, hoogleraar verplegingswetenschap, Universiteit Maastricht en Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+)

Sander de Wolf, MSc, universitair docent Masterstudie Evidence Based Practice, AMC (UvA), lid Lectoraat Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam
 

Programma

09.00 uur   Ontvangst met koffie & thee

09.30 uur   Opening door de dagvoorzitter
                   Cees Lucas, klinisch epidemioloog, hoofd Universitaire Masterstudie EBP,
                   Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde

09.45 uur   Nut en noodzaak van het communiceren van “evidence”
                   Helder communiceren met de patiënt op basis van het beschikbare bewijsmateriaal 
                   uit wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om tot weloverwogen behandelkeuzes
                   te komen. Maar communiceren met de patiënt over evidence based handelen, is dat
                   mogelijk? Hoe doe je dat?
                   Dirk Ubbink, arts, klinisch epidemioloog en programmaleider afdeling Kwaliteit en Proces
                   Innovatie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Hoge School van Amsterdam

10.15 uur   Het perspectief van de professional bij de implementatie van EBP
                   De jonge professional wordt opgeleid volgens de nieuwste inzichten, hierbij horen
                   klinisch redeneren en EBP. Waar heeft deze jonge professional behoefte aan, om deze
                   kennis op te bouwen maar ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk? Deze lezing
                   geeft antwoord op vragen als: Hoe leer je ze niet alleen te kijken maar te zien en niet
                   alleen te weten maar ook te doen?
                   Wilma Scholte Op Reimer, lector Evidence Based Practice en hoofd Instituut Verpleegkunde
                   bij de Amsterdam School of Health Professions

10.45 uur   Het perspectief van de cliënt bij de implementatie van EBP
                   Wat is vanuit de cliënt gezien de meerwaarde van EBP, wat moet de bijdrage zijn
                   van EBP voor de cliënt? Maar ook: hoe kan de ervaring van de cliënt bijdragen aan de
                   verdere ontwikkeling van EBP?
                   Atie Schipaanboord, directeur Beleid & Innovatie, Nederlandse Patiënten Consumenten 
                   Federatie (NPCF), Utrecht

11.15 uur   Pauze

11.45 uur   Parallelsessie ronde 1

12.45 uur   Lunch

13.45 uur   Parallelsessie ronde 2

14.45 uur   Pauze

15.15 uur   Parallelsessie ronde 3

16.15 uur   Plenaire afsluiting
                   Inspiratie bij implementatie van evidence based verpleegkunde
                   Cees Lucas

16.45 uur   Einde en borrel


Parallelsessies

U volgt 3 van de 10 parallelsessies. Per ronde kunt u een keuze maken uit 10 sessies. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke sessies u wilt bijwonen.

Thema Methoden en technieken

SESSIE 1 NIEUW - In vijf stappen van uw onzekerheid af!
Een verbetering van kwaliteit kan alleen wanneer vraagtekens bij de bestaande gang van zaken worden gezet. Maar een vraag stellen houdt niet in dat deze dan meteen beantwoord wordt. Deze parallelsessie geeft je een handzame routebeschrijving hoe dat wel kan.
Sander de Wolf, MSc, universitair docent Masterstudie Evidence Based Practice, AMC (UvA), lid Lectoraat Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

SESSIE 2 De basics bij het beoordelen van een artikel
De belangrijkste begrippen bij het beoordelen van een artikel worden nog een keer overzichtelijk op een rijtje gezet en toegelicht. In deze parallelsessie wordt het antwoord gegeven op vragen als: wat is een p-waarde, wat is significantie?
Bea Tiemens, sr. wetenschappelijk medewerker, Gelderse Roos Instituut voor Professionalisering en hoofd van het Centrum voor Onderzoek, Opleiding en Professionalisering van Indigo

SESSIE 3 Verpleegkundige dossierbespreking
Door verpleegkundige dossierbesprekingen leren collega’s op een nieuwe, directe en praktische manier hun eigen klinische onzekerheden te signaleren. Deze kunnen omgezet worden in beantwoordbare vragen en daarmee is de eerste EBP stap gezet. De presentatie wordt ondersteund door een film over een verpleegkundige dossierbespreking.
Hester Vermeulen, verpleegkundige, klinisch epidemioloog en projectleider afdeling Kwaliteit en Proces Innovatie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Tevens docent EBP en lid Lectoraat EBN, Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam

Thema Pijn

SESSIE 4 Pijn: Nieuwe evidentie en toepassingen in de praktijk
In deze sessie worden nieuwe wetenschappelijke inzichten over het meten van pijn, pijnbehandeling en verpleegkundige interventies besproken en hoe deze inzichten kunnen worden geïmplementeerd in de verpleegkundige praktijk.
Prof. dr. Rianne de Wit, hoogleraar verplegingswetenschap, Universiteit Maastricht en Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+)
Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch

Thema Infectie

SESSIE 5 Verpleegkundige Interventies Infectiepreventie-theorie
Het project Verpleegkundige Interventies InfectiePreventie (VIP) wordt nader toegelicht. VIP richt zich op de preventie van urineweginfectie, de preventie van infecties en flebitis bij het gebruik van perifere infusen en de uitvoering van het isolatiebeleid. Het project is specifiek gericht op de verpleegkundige
doelgroep.
Ir. Marieke Plas, adviseur Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging LEVV, Utrecht

SESSIE 6 Infectiepreventiebundels
In deze presentatie wordt de interventiestrategie van het project Verpleegkundige Interventies InfectiePreventie (VIP) nader toegelicht. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “infectiepreventiebundels”. Wat zijn bundels? Wat voegt het werken met bundels toe?
Jan Wille, projectleider PREZIES/CBO Utrecht, lid Werkgroep Infectie Preventie (WIP), Leiden

Thema Incontinentie

SESSIE 7 Urine incontinentie: behandeling en effect
In het eerste deel van deze sessie zullen twee deelonderzoeken worden besproken over incontinentie in de eerste lijn. Het eerste deelonderzoek gaat over de effecten van het inzetten van een incontinentieverpleegkundige binnen de eerste lijn. Het tweede deelonderzoek beschrijft incontinentie binnen de thuiszorg: hoe vaak komt het voor, wat wordt eraan gedaan en in hoeverre zijn protocollen of nascholing van invloed op de zorg rondom incontinentie.
Monique du Moulin, onderzoeker, Universiteit Maastricht

In het tweede deel van de sessie wordt ingegaan op de richtlijnontwikkeling incontinentie bij kwetsbare ouderen en de toepasbaarheid ervan in de praktijk. Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel de zorg rondom deze ouderen op een hoger peil te brengen.
Henk Jan Mulder, verpleegkundig specialist urologie, Martini ziekenhuis, Groningen

Thema Omgaan met gedragsproblemen

SESSIE 8 Dementie en depressie
Het begeleiden of verzorgen van mensen die dementeren is op zich al niet eenvoudig. Het wordt nog moeilijker als ze daarnaast psychische problemen hebben, zoals een depressie. Het NIVEL ontwikkelde samen met Verpleeghuis Waerthove een richtlijn voor het begeleiden van mensen met dementie die
depressief zijn. Deze richtlijn staat in deze sessie centraal.
Renate Verkaik

SESSIE 9 Moeilijke patiënten, onderzoek naar best practices in GGZ
‘Moeilijke patiënten’ komen overal in de gezondheidszorg voor en zeker ook in de psychiatrie. De kwalificatie ‘moeilijk’ is echter zeer subjectief maar heeft soms grote gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Wij doen onderzoek naar wat ‘moeilijk’ nu eigenlijk betekent voor verpleegkundigen, hoe we die ervaren moeilijkheid kunnen verklaren en wat we er mogelijk aan kunnen doen. In deze sessie worden de resultaten in vogelvlucht gepresenteerd en vooral stil gestaan bij bruikbare strategieën voor de praktijk en de eerste ervaringen met een pilot-studie naar het gebruik hiervan.
Bauke Koekkoek, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeker, Altrecht en De Gelderse Roos

SESSIE 10 Omgaan met agressie
Professionals in de gezondheidszorg hebben nogal eens te maken met agressieve incidenten met patiënten. Om hiermee om te gaan zijn bepaalde competenties nodig. Gerard Jansen ontwikkelde de Attitude Towards Agression Scale (ATAS) waarmee vijf verschillende houdingen ten opzichte van agressie kunnen worden gemeten. Dit instrument en de toepassingsmogelijkheden ervan worden in deze sessie nader besproken.
Maartje H. Knotter, orthopedagoog, de Twentse Zorgcentra, Almelo

Accreditatie is toegekend door:

Kwaliteitsregister V&V: 4 uur zorgvragergebonden taken, 1 uur professiegebonden taken

Login