Terug naar zoekresultaten

Congres Leiderschap en verandering bij Value Based Healthcare

Congres Leiderschap en verandering bij Value Based Healthcare

7 september 2017

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanagement
Locatie:
VUmc Amsterdam, Drenthe
Datum:
7-9-2017
Hoe kunt u VBHC verankeren in de dagelijkse zorg?

Uitdagingen, Cultuuromslag en Verandertrajecten

Over Value Based Healthcare wordt veel gezegd, er wordt veel over geschreven en met toenemende belangstelling wordt het met pilots in de Nederlandse zorg geïmplementeerd. De daadwerkelijke grootschalige implementatie hiervan blijft een lastig punt. We beginnen met kleine stapjes, evalueren, schaven bij en zetten een volgende stap. Maar wie bepaalt het tempo? Wat is the next step na het genereren van stuurinformatie, evalueren en herstructureren in Integrated Practice Units?

Het antwoord zoeken we in de menselijke kant in plaats van aan de technische en theoretische kant. De organisatiecultuur en veranderingsgezindheid van zorgverleners bepaalt al dan niet succesvolle implementatie.

Welke spanningen en uitdagingen moeten overwonnen worden? Om uiteindelijke implementatie te realiseren, moet je over deze uitdagingen, cultuuromslag en verandertrajecten nadenken.

Tijdens het congres Leiderschap en verandering bij Value Based Healthcare gaan VUmc en Zorgvisie samen met u op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kunt u waarde bepalen mét patiënten?
  • Wat zijn de do’s en don’ts bij verandertrajecten rondom Value based healthcare?
  • Hoe kunt u VBHC verankeren in de dagelijkse zorg?
  • Wat is de nieuwe rol van de (medisch) leider hierbij?
  • Hoe is een cultuuromslag te realiseren in een complexe hiërarchie?
  • Wat kunnen wij leren van o.a. het  Karolinska Institute op het gebied van organisatie cultuur en verandermanagement?

 

Aan de hand van deze vragen gaan we samen op zoek naar the next step om draagvlak te creëren voor grootschalige implementatie van Value Based Healthcare!