Terug naar zoekresultaten

Congres NLD, meten is weten

Congres NLD, meten is weten

Donderdag 12 maart 2009, Jaarbeurs Utrecht.

Sector:
GGZ Welzijn
Specialisatie:
GGZ Welzijn
Locatie:
Utrecht, Utrecht
Datum:
12-3-2009

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. U bent van harte welkom op het congres. U kunt zich bij de registratiebalie inschrijven.

Meten is weten!
Vroegtijdige onderkenning en begeleiding van kinderen met NLD is noodzakelijk om ze tijdig te kunnen begeleiden. Voor scholen is het dan ook van groot belang om meer inzicht te krijgen in deze leerstoornis en de begeleiding ervan. Scholen willen weten en meten en zelfstandig zijn in de juiste aanpak ervan.

Bohn Stafleu van Loghum organiseert daarom samen met KNP Trainingen en de Praktijk Kinderneuropsychologie het congres ‘NLD, meten is weten’. Het congres is speciaal gericht op iedereen die in het onderwijs betrokken is bij kinderen met NLD-problematiek. Tijdens deze dag krijgt u een grondig inzicht in wat NLD is en hoe u het kunt herkennen en meten op school. In de middag worden filmfragmenten getoond en krijgt u praktische tips voor de begeleiding van kinderen met NLD.

NLD is de Engelse afkorting van Non-verbal Learning Disabilities, in het Nederlands ‘non-verbale leerstoornissen’. Kinderen met NLD kunnen informatie beter verwerken wanneer ze die horen dan wanneer ze die zien of voelen. Op school uit NLD zich vaak in specifieke leerproblemen: een onverklaarbaar verschil tussen goede prestaties bij technisch lezen en spellen en steeds slechtere prestaties bij rekenen en begrijpend lezen. NLD gaat vaak gepaard met sociaalemotioneel tragere ontwikkeling. Deze leerstoornis komt veel voor: vijf procent van de kinderen in het basisonderwijs heeft NLD.

Datum en locatie

Het congres vindt plaats op donderdag 12 maart 2009 van 09.30 tot 16.15 uur in de Jaarbeurs te Utrecht.


Kosten

De kosten bedragen euro; 179,- per persoon (incl. btw). Dit bedrag is inclusief reader, administratiekosten, koffie/thee en lunch.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door middel van de inschrijfknop boven aan deze pagina. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsbrief en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Verhinderd?

Bij annulering t/m 1 maart 2009 wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 maart 2009 kunnen wij u geen restitutie verlenen.

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
T: 030 - 638 36 38
F: 030 - 638 39 90 
E: congressen@bsl.nl

 

Het congres NLD, meten is weten is bedoeld voor:

  • intern begeleiders;
  • remedial teachers;
  • psychologen;
  • orthopedagogen;
  • leerkrachten in het basisonderwijs;
  • en anderen die in het onderwerp geinteresseerd zijn.

 

Sprekers

Dr. Annemaaike Serlies van den Bergh - Kinderneuropsycholoog, GZ-psycholoog BIG en
kinder- en jeugdpsycholoog NIP specialist.

Ze is gepromoveerd en gespecialiseerd in de non-verbale leerstoornis en is directeur van
KNP Trainingen en de Praktijk Kinderneuropsychologie in Waalre. Ze heeft de NLD-schalen
ontwikkeld, een screeningsmethode om kinderen met een verhoogd risico op NLD vroegtijdig
op te sporen.

Drs. Berthe Jongepier - Neerlandica en leerkracht speciaal voortgezet onderwijs.
Ze is werkzaam in het reguliere voortgezet onderwijs op HAVO-VWO niveau en heeft
een eigen RT praktijk, waar zij gespecialiseerd is in NLD en dyslexie. Als docent geeft
ze regelmatig college voor KNP Trainingen.

Programma

09.30 uur  Inschrijving en opening

10.00 uur  Wat iedere school moet weten over NLD, leer signalen herkennen!
                  Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh 
                  NLD is een leerstoornis die problemen geeft bij het verwerken van non-verbale
                  informatie. Deze leerstoornis leidt tot een specifiek profiel van kenmerkende 
                  vaardigheden (met name talig) en tekorten (op het gebied van zien en doen). 
                  Dat veroorzaakt toenemende problemen op school en kan leiden tot sociaal 
                  emotionele problemen. Annemaaike Serlier gaat in op de specifieke kenmerken
                  van kinderen met NLD en hoe je die op school kunt herkennen. Daarbij komen 
                  ook de NLD-schalen aan de orde, een vragenlijst waarmee u zelf kunt screenen 
                  of er kenmerken van NLD aanwezig zijn en of er een kans bestaat dat een kind 
                  NLD heeft.

12.00 uur  Lunchpauze

13.00 uur  Wat iedere schoolbegeleid(st)er moet weten over de begeleiding! 
                  Drs. Berthe Jongepier 
                  NLD is vooral een andere manier van informatieverwerking. Daarom zijn kinderen
                  met NLD gebaat bij een passende begeleiding. Berthe Jongepier gaat in op de leerstijl 
                  van kinderen met NLD en speciale materialen die voor hen gebruikt kunnen worden.
                  Wat helpt wel en ook: wat helpt niet? Hoe stel je een handelingsplan op waarin je 
                  rekening houdt met de ontwikkelingsfase van het kind, de ernst en mate van NLD
                  maar ook met de ruimte en tijd die er op school is?

14.45 uur  Pauze

15.15 uur  Filmfragmenten Leven met NLD: de weg kwijt 
                  Aansluitend de mogelijkheid hierover vragen te stellen aan de sprekers van het congres.

Login