Terug naar zoekresultaten

Congres Trends in Voeding en diëtetiek

Congres Trends in Voeding en diëtetiek

GEANNULEERD! Donderdag 27 november 2014, Engels Rotterdam

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Overige paramedisch specialisme
Locatie:
Rotterdam, Zuid-Holland
Datum:
27-11-2014

Dit congres is geannuleerd. U kunt zich niet meer inschrijven.


Congres Trends in voeding en diëtetiek

Momenteel volgt de ene trend op voedingsgebied de ander op. Mondige zorgvragers komen op uw spreekuur met gerichte vragen over dergelijke ontwikkelingen. En verwachten van u een standpunt. Tijdens dit congres wordt van diverse trends in voeding en diëtetiek bekeken welke evidence er inmiddels is en wat dit betekent in uw advies aan uw cliënt. Maar ook de zorgvrager verandert; is zelf al op zoek gegaan naar informatie via het web, is gewend aan online hulpverlening (?), komt zonder diagnose van de (huis-)arts bij u en heeft te maken met een zorgverzekering die maar beperkte vergoeding biedt voor diëtistische behandeling.

Kosten

De kosten voor deelname aan het Congres Trends in Voeding en diëtetiek bedragen € 195,- (incl. BTW). Deze prijzen zijn inclusief koffie/thee, lunch en congresmateriaal.

Inschrijving

U kunt zich voor het congres inschrijven via de knop "inschrijven" boven (en onder) aan deze pagina. Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden, ontvangen bericht.

Verhinderd?

Annulering dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Bij annulering t/m 13 november 2014 wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 13 november 2014 kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van de deelnemer is uiteraard altijd mogelijk.

Meer informatie

Cursussen & Congressen
T: 030-638 36 38
E: congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

DOELGROEP

Het Congres Trends in Voeding en diëtetiek is bestemd voor:

  • Diëtisten

PROGRAMMA

09.30 uur     Ontvangst en registratie

10.00 uur     Welkomstwoord en inleiding door de dagvoorzitter
Elly Kaldenberg, SanAvis  Visie op voeding, Spijk

10.15 uur     Wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen: van groepsniveau naar de individuele cliënt
Nicole de Roos, Coördinator Onderzoek Alliantie Voeding Gelderse Vallei Wageningen Universiteit, Afdeling Humane Voeding
Kennis over de effecten van voeding op gezondheid en ziekte zijn gebaseerd op onderzoek bij grote groepen mensen. Binnen die onderzoeken kunnen de effecten heel variabel zijn: verslechtering, non-respons en verbetering kunnen allemaal optreden. Aanbevelingen zijn dan ook gebaseerd op wat er gemiddeld in een groep gebeurt. Hoe ga je hiermee om bij de advisering van de individuele cliënt?

10.45 uur     Digitaal Verleiden
Maurits Kaptein, Universiteit Tilburg   
Tijdens deze presentatie legt Dr. Maurits Kaptein, assistent professor Artifical Intelligence, auteur, en ondernemer, uit hoe je via digitale media het gedrag van cliënten kan beïnvloeden. Tijdens de presentatie behandelt Maurits de psychologie achter verleiding, en de toepassing hiervan op het internet en in apps.

11.15 uur     Pauze

11.45 uur     Sessieronde 1

12.30 uur     Lunchpauze

13.15 uur     Sessieronde 2

14.00 uur     Wisseltijd

14.15 uur     Sessieronde 3

15.00 uur     Pauze

15.30 uur     Superfoods; welke rol hebben ze in de dieetbehandeling
Wouter de Jong, Pro Active Medicine
Wat is nu de juiste voeding voor het ontwikkelen van een ijzersterke gezondheid? Voeding uit de supermarkt is vaak arm aan waardevolle nutriënten en zit boordevol additieven. Degradatie van lichaam en geest wordt onder meer veroorzaakt door een tekort aan nutriënten. Superfoods bieden hierbij uitkomst! Superfoods zijn natuurlijke voedingsmiddelen die buitengewone hoeveelheden nutriënten bevatten. Tijdens de presentatie zal er een krachtige brug worden geslagen tussen reguliere voeding en superfoods.

16.00 uur     Feiten en fabels over overgewicht
Jaap Seidell, Hoogleraar Voeding en gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam

16.45 uur     Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur     Einde programma

PARALLELSESSIES

1.    Eénduidig taalgebruik bij het diagnostische en therapeutisch handelen van de diëtist
Willy Visser (LUMC) en Sytske Runia (UMCU), diëtisten, Afdeling Diëtetiek
Het methodisch handelen is de basis van het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist. De diëtistische diagnose en SMART dieetbehandeldoelen staan hierin centraal. In deze presentatie komt ook het belang van eenheid van taal (gebruik Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek) om de dieetbehandeling inzichtelijk en transparant te maken, aan de orde.   

2.    Beter eten in de zorgketen   
Marieke Plas, projectleider Alliantie Voeding, Gelderse Vallei en Jeanne de Vries, universitair docent Humane Voeding, Wageningen Universiteit
Voor het behalen van optimale gezondheidswinst is het belangrijk om aandacht te hebben voor een goede voedingstoestand voor, tijdens en na ziekenhuisopname. Behalve screenen op voedingstoestand  is het daarbij ook van belang om de voedingsinname te monitoren. Voor dit doel is de Eetscore ontwikkeld; een korte vragenlijst die inzicht geeft in hoeverre iemand volgens de Richtlijnen Goede Voeding eet. Tijdens deze workshop laten we zien hoe u de Eetscore kunt gebruiken. 

3.    Effectieve en toekomstbestendige diëtetiek
Eva Leistra, Projectleider Diëtetiek: Effectief en Toekomstbestendig, Hogeschool van Amsterdam
   
4.    Quantified Self - over technologie, zelfmeten en voedingsgedrag
Martijn de Groot, Hanzehogeschool Groningen
Moderne technologie in de vorm van apps en wearables raken vergroeid met onze dagelijkse praktijk. Steeds meer mensen gebruiken verschillende apps of devices om hun voedingsgedrag bij te houden. Zorgverleners vragen steeds vaker aan hun cliënten om zelf aan metingen te doen. Wat is de status van deze zelfmetende mens? Levert dit zinvolle informatie op voor de diëtist? Is het een zege of een bedreiging? Tijdens deze sessie staan we stil bij Quantified Self - een community van makers en gebruikers van zelfmeettechnologie die voorop lopen in het gebruik hiervan - en wat dit betekent voor voeding en diëtetiek.

5.    Het FODMAP dieet - nu ook in Nederland!
Marieke Lebbink, orthomoleculair natuurdiëtist
Het FODMAPdieet maakt zijn opmars in Nederland! Het wordt  volop geadviseerd bij patiënten met PDS. Besproken wordt: Wat is het FODMAPdieet precies? Voor welke PDS-patiënten is het bedoeld? Wat zijn de voor- en nadelen van dit dieet? Is er voldoende evidence? Welke taak heeft de diëtist en welke ontwikkelingen zijn te verwachten?

6.    Hoe ondersteun je cliënten bij het maken van bewuste keuzes (Shared Decision Making)?
Esther van Weele, Vestalia training en begeleiding  en Gwendell Foendoe Aubèl, Voeding en Diëtetiek, Haagse Hogeschool
De zorg ontwikkelt zich naar een efficiënt systeem waarbij cliënten gevraagd worden eigen regie te nemen. Dit betekent dat een cliënt verantwoordelijk wordt geacht voor het maken van eigen, zorggerelateerde keuzes. Hiernaast is er veel meer informatie voorhanden dan vroeger en komen cliënten met een duidelijkere mening over voeding en de behandeling naar het consult.
Hoe match je op een goede manier jouw adviezen over voeding aan de mening van de cliënt? En hoe zorg je ervoor dat er gezamenlijk weloverwogen keuzes worden gemaakt? Dit is een nieuwe uitdaging voor diëtisten. Hoe je dat kan doen, beantwoorden we volgens het model van Shared Decision Making in deze workshop.

ACCREDITATIE

Accreditatie is toegekend door ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor 5 punten.