Terug naar zoekresultaten

Congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012

Congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012

Dinsdag 18 september 2012, ReeHorst Ede

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Fysiotherapie
Locatie:
Ede, Gelderland
Datum:
18-9-2012
Zwangerschapsbegeleiding anno 2012

Congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012

  • Gericht op de nieuwste inzichten van peripartum training met aandacht voor preventie of verminderen van bekken(bodem)problematiek en de winst van Peripartum Ketenzorg.
  • Met diverse parallelsessies gericht op het geven van actieve lessen NVFB-ZwangerFit® en bekken(bodem)training, aandacht voor babyhandling, de ouder(s)-kind relatie en een stimulerende visie op borstvoeding.

Zwangerschapsbegeleiding anno 2012 is méér dan een voorbereiden op de bevalling. Het is tevens een kans om vrouwen bewust te maken van het voorkómen of verminderen van bekken(bodem)problematiek, peripartum of op latere leeftijd. In de Peripartum Ketenzorg delen verloskundigen, bekkenfysiotherapeuten, docenten NVFB-ZwangerFit® e.a. hun specifieke deskundigheid, om samen eenduidigheid in advies en beleid te realiseren voor de vrouwen en hun partners die ze begeleiden in de peripartum periode.

Veel voorkomende bekkenbodemklachten bij vrouwen, zoals urineverlies, verzakkingsklachten of ontlastingsverlies, hebben een relatie met zwangerschap en bevallen. Uit wetenschappelijk onderzoek worden de risicofactoren voor het ontwikkelen van deze problematiek, met grote lichamelijke, psycho-sociale en financiële gevolgen, steeds meer bekend. Pas als zorgverleners vrouwen op deze risicofactoren wijzen, en samenwerken in de Peripartum Ketenzorg om deze problematiek te verminderen of te voorkomen, gaan vrouwen beseffen dat deze klachten niet vanzelfsprekend hoeven te zijn wanneer je eenmaal kinderen hebt gekregen.

In de parallelsessies worden praktische handvaten aangereikt voor het geven van lessen NVFB-ZwangerFit®. Dit is een actieve zwangerschapscursus voor zwangere en pas bevallen vrouwen waarin naast voorbereiding op (en herstel na) de bevalling, tevens preventie van bekken(bodem)problematiek een rol speelt. Er zijn tevens parallelsessies baby-ontwikkeling en babyhandling, de veranderde relatie ouder(s)-kind en de nieuwste inzichten in borstvoeding geven en promoten bij de aanstaande ouders.

Datum en locatie

Het Congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012 vindt plaats op dinsdag 18 september 2012 in de ReeHorst in Ede.

Kosten

De kosten voor deelname aan het Congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012 bedragen € 250,-. Leden van de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek) ontvangen korting en betalen € 205,00. Prijzen zijn inclusief btw, congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de “roze” inschrijfbutton hierboven. Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt u verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?

Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 4 september 2012 wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 4 september 2012 kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van deelnemers is altijd mogelijk.

Informatiemarkt

Wilt u uw doelgroep bereiken door middel van een stand op de informatiemarkt? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
030 – 638 36 38
congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

Aanbevolen gerelateerde uitgaven

  ZwangerFit, ISBN 9789031353361

  BekkenbodemFit, ISBN 9789031374946

Het congres Zwangerschapsbegeleiding anno 2012 is bestemd voor:

  • Fysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Oefentherapeuten Mensendieck & Cesar
  • (Fysio)therapeuten, werkzaam als docent NVFB-ZwangerFit® of zwangerschapsbegeleiding

Sprekers

 

   

Dr. Pytha Albers-Heitner, bekkenfysiotherapeut, gezondheidswetenschapper.
Expertise centrum voor Bekkenfysiotherapie en Seksuologie ‘Basaal’, Waalre. MUMC+, Maastricht

    Hennie van Ballegooijen, lactatiekundige.
Kraamzorg Natus, Rossum
    Cora van den Berg, verloskundige.
Verloskundigepraktijk Oost-Bommelerwaard, Zaltbommel
    Mineke van Eeuwijk, (kinder)fysiotherapeut.
Praktijk voor Bekkenfysiotherapie en ZwangerFit, Zaltbommel. Kinderfysiotherapie Maartje Wormgoor, Zaltbommel
    Helga Hentzepeter, bekkenfysiotherapeut MSPT.
Praktijk voor Bekkenfysiotherapie en ZwangerFit, Zaltbommel
    Drs. Marguerite Hoogland, psycholoog/relatietherapeut. Expertise centrum voor Bekkenfysiotherapie en Seksuologie ‘Basaal’, Waalre
   

Dr. Marijke Slieker, bekkenfysiotherapeut.
ProFundum Instituut, Dordrecht

    Maartje Wormgoor, kinderfysiotherapeut.
Kinderfysiotherapie Maartje Wormgoor, Zaltbommel








 

Programma

09.00 uur       Ontvangst

09.30 uur    

 

Opening door de dagvoorzitter
Dr. Pytha Albers-Heitner

09.40 uur   Peripartum Ketenzorg: rol verloskundige vs zorgverleners
Cora van den Berg
Bommelerwaard Bevalt is een multi-disciplinair initiatief van ketenzorg rondom de begeleiding van de zwangerschap, de bevalling en het jonge ouderschap. Het doel van Bommelerwaard Bevalt is te komen tot verbetering van de verloskundige zorg. Dit wordt bereikt door enerzijds te komen tot afgestemde samenwerking en eenduidig advies van diverse regionale zorgverleners middels vakinhoudelijke ondersteuning. Anderzijds door alle zwangere of pas bevallen vrouwen en hun partners binnen de Bommelerwaard gebundelde en afgestemde informatie te geven.  Informatie betreffende thematische onderwerpen die spelen rondom zwangerschap, bevallen, de kraamtijd en het jonge ouderschap.

10.10 uur

 

Peripartum gezondheidszorg anno 2012
Helga Hentzepeter
De zwangerschapsdocent speelt een belangrijke rol in de Peripartum Ketenzorg. Naast deskundige pre en postpartum begeleiding, is kennisoverdracht over het voorkómen of verminderen van bekken(bodem)klachten eveneens van belang. Wat zijn risicofactoren voor bekken(bodem)disfuncties zoals urineverlies, verzakkingsklachten of bekkenpijn? Hoe leren we vrouwen bekkenstabilisatie en goed bekkenbodemgedrag aan? Wat zijn de nieuwste inzichten voor bekken(bodem)training? Welke rol hebben de NVFB-ZwangerFit® docent en de bekkenfysiotherapeut in de Peripartum Ketenzorg?

10.40 uur   Pauze
11.10 uur  

Parallelsessie ronde 1

12.10 uur  

Lunch

13.15 uur  

Parallelsessie ronde 2

14.15 uur   Wisseltijd
14.25 uur  

Parallelsessie ronde 3

15.25 uur  

Pauze

15.55 uur

 

Bekkenbodem disfuncties: belang van goede peripartum begeleiding
Dr. Marijke Slieker
Bekken(bodem)klachten en recidiverende lage rugklachten: vaak is de oorzaak te vinden in zwangerschap en/of bevalling.  We weten al lang dat de bevalling een belangrijke veroorzaker is van klachten, maar niet dat er zelfs in de zwangerschap al voorspellende factoren zijn te benoemen waar we rekening mee kunnen houden. En nog belangrijker: er is bewijs dat als we maar vroeg genoeg vrouwen informeren en begeleiden veel ellende in een latere fase in het leven is te voorkomen.

16.40 uur     Einde met borrel


Parallelsessies

De parallelsessies vinden plaats in drie ronden van een uur. Per ronde worden vijf verschillende sessies aangeboden. U kunt keuze maken uit de volgende vijf sessies.

Sessie 1.    Actieve sessie NVFB-ZwangerFit® - Mineke van Eeuwijk
Een actieve les NVFB-ZwangerFit® bestaat uit een warming-up, een middendeel (met o.a. krachttraining, stabilisatie oefeningen, bekkenbodem oefeningen) en cooling down, en een afsluiting (ontspanningsoefeningen). In deze sessie wordt ingegaan op het eerste en tweede deel van de actieve ZF les: hoe kun je stabilisatie technieken (motor controll) en bekkenbodemoefeningen integreren in je warming up en in je krachttraining? Hoe kan je het opvangen van buikdruk verweven in je oefeningen? Samen nemen we de oefeningen door.

Sessie 2.     Bekkenbodem oefeningen ter preventie van disfuncties - Helga Hentzepeter
Bekkenbodemtraining omvat het oefenen van bekkenbodem bewustwording, contractie (duurkracht-snelkracht-coördinatie) en bewuste relaxatie. Dit laatste is van groot belang bij de persfase en kan bekkenbodemschade  helpen voorkomen. Ook de buikdrukregulatie is van belang, net als de invloed van de bekkenbodem op de stabilisatie van lage rug en bekken. Het doel van je bekkenbodemtraining bepaalt je oefeningen. Hoe train je specifiek ter preventie/vermindering van urineverlies of verzakkingsklachten? Hoe leer je je cursisten een goede perstechniek aan?

Sessie 3.     Enthousiasme voor borstvoeding - Hennie van Ballegooijen
De intentie tot het willen geven van borstvoeding wordt al (onbewust) in de zwangerschap gemaakt. Daarom is goede voorlichting en het volgen van een borstvoedingscursus juist prepartum al van belang! In de periode direct na de bevalling en de weken daarna moet de jonge moeder gesteund worden om de borstvoeding te laten slagen. Deze sessie biedt naast deskundige kennis over de huidige inzichten in borstvoeding, tevens enthousiasme over de liefdevolle start tussen ouder(s) en pasgeborene. 

Sessie 4.     Zuigeling: ontwikkeling en baby handling - Maartje Wormgoor
In de postpartum cursus kan de normale motorische ontwikkeling van de zuigeling (0 tot ruim 1 jaar) en babyhandling aan bod komen. In de sessie wordt ingegaan op voorwaarden die nodig zijn om een goede motorische ontwikkeling door te kunnen maken, zowel bij kind, taak en omgeving. Hoe kun je een zuigeling stimuleren, hoe herken je signalen van de baby?  Welke risicofactoren van de normale ontwikkeling dienen tijdig herkend te worden? Op praktische wijze zal hantering- en positioneringadvies worden gegeven.

Sessie 5.     Een veranderende relatie: ouder(s) – kind - Drs. Marguerite Hoogland
Zwangerschap blijft een wonder dat tussen twee mensen  en in het lichaam van een vrouw zich ontwikkelt. Veel zichtbare en onzichtbare veranderingen vinden plaats. In deze sessie wordt ingegaan op  de emotionele veranderingen in deze vitale periode van een relatie en hoe die tot uiting komen in de omgang met elkaar en hun omgeving.
Er zal veel ruimte zijn voor interactie en voor inbreng van eigen ervaringen uit de praktijk.

Accreditatie is toegekend door

  • KNGF: bekken- en algemeen fysiotherapeuten (5 punten algemeen register en bekken)
  • St. ADAP: oefentherapeuten (5 punten)

 

Login