Terug naar zoekresultaten

Masterclass LVB in het sociaal domein

Masterclass LVB in het sociaal domein

Woensdag 28 november 2018, ReeHorst Ede

Sector:
GGZ Welzijn
Specialisatie:
GGZ Welzijn
Locatie:
Ede, Gelderland
Datum:
28-11-2018
Betere ondersteuning in de sociale praktijk van A tot Z


 

Masterclass LVB in het sociaal domein
- Betere ondersteuning in de sociale praktijk van A tot Z 

In de praktijk van het sociaal domein wordt een licht verstandelijke beperking niet snel herkend, laat staan dat er voldoende aansluiting wordt gevonden op mensen met een LVB. Hoe kun jij deze mensen beter helpen bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken en hoe help je samen? 

In het sociaal domein vormen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) één van de meest kwetsbare groepen als het gaat om sociale problematiek. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Het onderhouden van een huishouden, zelf de financiën regelen of deel nemen aan het arbeidsproces, het is voor mensen met een LVB extra ingewikkeld. In toenemende mate doen zij dan ook een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Deze ondersteuning lijkt niet altijd even effectief.

Masterclass LVB in het sociaal domein

Deze Masterclass geeft je de laatste inzichten als het gaat over mensen met een LVB in het sociaal domein. Je vergroot je inzicht in het herkennen van een LVB, verdiept je kennis over wat het hebben van een LVB betekent voor gedrag (en gedragsverandering) én hoe je het beste aansluiting vindt op deze doelgroep. Dit doen we aan de hand van (interactief) theater, verdiepende colleges, veel ruimte voor gesprek en voorbeelden uit het werkveld.

Het publiek van Zorg+Welzijn vormt een blauwdruk van het veld en daarmee gaan we echt met elkaar over de nog steeds bestaande schotten heen kijken. Je wordt van te voren gevraagd je eigen casuïstiek in te leveren, die wij zullen voorbereiden met de sprekers. Zo zorgen we er voor dat deze Masterclass ook echt aansluit op de vraagstukken waar jij in de praktijk tegenaan loopt.

We gaan deze dag in op vragen als:

  • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
  • Wat zijn de consequenties van een LVB in gedrag (en aanpassing daarvan)?
  • Hoe maak je de ondersteuning bij sociale vraagstukken op maat?
  • Met welke ethische vraagstukken rondom zelfbeschikking en zelfregie krijg je te maken?
  • Waarom is integrale samenwerking met alle betrokken partijen belangrijk en hoe bevorder je dat?

Doelgroep

Zorgprofessionals uit de sectoren gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Klik hier voor meer informatie en meldt u aan!