Terug naar zoekresultaten

Symposium De Knie | WORDT VERPLAATST - BINNENKORT NIEUWE DATUM

Symposium De Knie | WORDT VERPLAATST - BINNENKORT NIEUWE DATUM

Donderdag 18 september 2014, Beatrixgebouw Utrecht

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Fysiotherapie
Locatie:
Utrecht, Utrecht
Datum:
18-9-2014
Twee nieuwe evidence statements voor de fysiotherapeut: acute knie en revalidatie na voorste kruisband reconstructie

Symposium De Knie | WORDT VERPLAATST - BINNENKORT NIEUWE DATUM
2 nieuwe evidence statements voor de fysiotherapeut: acute knie en revalidatie na voorste kruisband reconstructie

Nederlandse sporters liepen in 2012 in totaal 860.000 knieblessures op. Dat is met 19% van alle sportblessures, de meest voorkomende sportblessure in 2012. * Hiervan was 1 op de 3 een verstuiking, verdraaiing of een bandletsel. Van de 350.000 knieblessures die in aanmerking kwamen voor medische behandeling werd meer dan 60% (210.000 blessures) uitgevoerd door een fysiotherapeut met een totaal van 1,5 miljoen behandelingen.

De beroepsgroep KNGF heeft als beleid Evidence Statements (ES) te ontwikkelen ten aanzien van aandoeningen die de alledaagse praktijk van de fysiotherapeut raken. Gelet op de incidentie van knieletsel in de sport, maar ook in het verkeer en in arbeidssituaties is het dan ook niet vreemd dat gekozen is voor de ontwikkeling van de ES Acute Knie en Revalidatie na voorste kruisband reconstructie.
Tijdens dit symposium worden beide statements voor u samengevat en toegelicht en vindt er interactie met de zaal plaats. Zo kunt u uw eigen casus voorleggen en bespreken met zowel de experts die hebben meegewerkt aan deze statements als uw collega’s in de zaal.

* Uit de blessurecijfers van Veiligheid.NL (juni 2013)


Casus "Revalidatie na voorste kruisband reconstructie"

Een 15-jarige handbalster (positie opbouw, rechtshandig) scheurt de voorste kruisband van haar linkerknie tijdens een handbalwedstrijd in december 2012. Preoperatief revalideert ze twee keer per week bij een fysiotherapeut elders. Er is dus niets te zeggen over de mobiliteit, het looppatroon of de kracht preoperatief. In april 2013 wordt een VKB-reconstructie gedaan met BPTB-graft. Er is geen meniscusletsel, kraakbeenschade of ander bandletsel. Een week na haar operatie wordt gestart met de revalidatie.

Vraag
Welk onderzoek doet u om aan de revalidatie te kunnen beginnen?

Stuur uw reactie naar
M.Wiegerinck@bsl.nl (Marije Wiegerinck)

Deze casus wordt besproken tijdens het symposium De Knie op donderdag 18 september in het Beatrixgebouw in Utrecht.
 

 

Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen:

  • Regulier tarief: € 250,-
  • Abonnees BSL Fysiotherapeut Totaal: € 225,-
  • Studenten: € 99,-

Prijzen zijn inclusief btw, congresmateriaal, lunch en koffie/thee.

Inschrijven

U kunt zich voorinschrijven via de "blauwe" inschrijfknop. Zodra de nieuwe datum van het symposium bekend is, ontvangt u per e-mail bericht.

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
T: 030 - 638 36 38
E: congressen@bsl.nl

Aanbevolen producten

BSL Fysiotherapeut Totaal
Efficiënt bouwen aan uw vakkennis
• Online toegang tot > 60 boeken
• 2x per jaar geaccrediteerde WebTV-uitzending
• 4x per jaar geaccrediteerde E-learning
• 1x per jaar geaccrediteerd fysiotherapie congres
Online abonnement, € 150,- per jaar
   
Onderzoek en behandeling van anterieure kniepijn
ISBN 9789031385867
prijs € 35,99
   
Een nieuwe heup of knie
ISBN 9789031387991
Prijs € 19,99

  

Het symposium De Knie is bestemd voor:

  • algemeen fysiotherapeuten
  • sportfysiotherapeuten
  • revalidatiefysiotherapeuten

Sprekers

  Frans Brooijmans
Fysiotherapeut, fysiotherapie B&SIS.
  Dr. Robert van Cingel
Directeur Sport Medisch Centrum Papendal en lector musculoskeletale revalidatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
  H.J.N. Hendriks
  Dr. Wim Hullegie
Per 1 juli 2014 benoemd als lector eerstelijnszorg fysiotherapie THIM Hogeschool in Nieuwegein en Praktijkhouder FysioGym Twente en Directeur FysioGym Topsport BV, Enschede.
Werkzaam als fysiotherapeut met als klinisch en wetenschappelijk aandachtsgebied persisterende loopstoornissen gerelateerd aan knieletsels.
     
  Dr. A.F. Lenssen (Ton)
Fysiotherapeut gezondheidswetenschapper, en werkzaam als fysiotherapeut/onderzoeker in het Maastricht Universitair Medisch centrum, senior docent bij Zuyd hogeschool en SOMT. Meer dan 25 jaar ervaring als fysiotherapeut, met als focus behandeling van loopstoornissen/knieletsels.
Gepromoveerd op de fysiotherapeutische begeleiding rondom implantatie van een totale knie prothese. (Co) auteur van meer dan 55 publicaties waaronder vele over knieletsels en richtlijnen enkel en knie. Ex-docent knierevalidatiecursussen van SWSF en later NPI.
 

Nicky Engelen-van Melick
Studeerde in 2007 af als fysiotherapeute (Hogeschool Zuyd, Heerlen) en bewegingswetenschapper (Universiteit Maastricht). Als fysiotherapeute heeft ze zich met name gericht op de behandeling van knieblessures, waardoor ze veel ervaring heeft met postoperatieve revalidatie. Na bijna 7 jaar voor Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem gewerkt te hebben, werkt ze op dit moment voor Gezondheidscentrum Grubbenvorst waar ze zich volledig richt op de revalidatie van patiënten met knieklachten. Als bewegingswetenschapper is Nicky sinds 2012 bezig met een promotietraject genaamd ‘Functional performance in sports after ACL reconstruction’. Het Evidence Statement Revalidatie na VKB-reconstructie is onderdeel van dit promotietraject.

 

  Dr. Camille Neeter
Fysiotherapeut waarna een internationale loopbaan volgde. In Zweden doorliep hij het wetenschappelijke traject, met eerst een MSc in de fysiotherapie en vervolgens een PhD aan de Universiteit van Göteborg in samenwerking met het Sahlgrenska Universiteits Ziekenhuis. Zijn proefschrift draagt de naam ‘Knee function after Anterior Cruciate Ligament injury, with special reference to muscle power, hop performance and kinematics during high-intensity running.’ Hij promoveerde in mei 2007. Sinds 2008 is Camille Neeter terug in Amsterdam. Naast zijn activiteit als fysiotherapeut en knie specialist binnen de praktijk "Fysiotherapie Manuele therapie van Breestraat" en bij "Medisch Centrum Jan van Goyen", is Camille Neeter gast docent aan diverse fysiotherapie opleidingen. Met verschillende onderzoek partners is Camille Neeter actief binnen de wetenschap. Recent is het KNGF Evidence Statement Revalidatie na VKB-reconstructie klaar en staat online.

 

 

Programma

09.30uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
10.00uur Opening door de dagvoorzitter
Robert van Cingel
10.05uur Introductie casus ’Acute knie’
Robert van Cingel
10.10uur Bespreken casus ’Acute knie’ met zaal: ‘hoe pakt u dit aan’
Robert van Cingel
10.40uur Evidence based statement:
Knie: acute letsels; Diagnostiek en aanbevelingen voor behandeling
Frans Brooijmans, fysiotherapeut, fysiotherapie B&SIS
Een acuut knieletsel is meestal het gevolg van een trauma bij sport maar kan ook ontstaan bij min of meer normale bewegingen in het dagelijks leven. Jaarlijks lopen alle sporters samen gemiddeld 720.000 knieblessures op. Dit is twintig procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen met 35 knieblessures per 100.000 uren sport. Knieblessures zijn de meest voorkomende sportblessures.
Knieblessures leiden eerder tot blijvende beperkingen dan blessures aan andere perifere gewrichten. Een mogelijke oorzaak van deze blijvende beperkingen is het ontbreken van standaarden voor onderzoek van acute knieletsels, waardoor juiste diagnosen verlaat worden gesteld, en adequate behandeling en begeleiding te laat worden ingezet.
Een duidelijke structuuranalyse en diagnose van het acute knieletsel geeft de behandelaar meer inzicht in de ernst van het letsel en omdat elk letsel een eigen specifieke behandeling behoeft een duidelijkere richting voor het te volgen beloop.
Het evidence based statement Knie: acute letsels; Diagnostiek en aanbevelingen voor behandeling gaat in op de meeste recente inzichten/testen voor de diagnostiek van acute knieletsels, waarbij ook de recente inzichten in de vroeg-behandeling aan bod komen.
11.10uur Pauze
11.45uur Praktische vertaalslag met panel
Frans Brooijmans, Erik Hendriks, Wim Hullegie en Ton Lenssen
12.45uur Lunch
Zelf oefenen met de sprongtest

Nicky Engelen-van Melick en Camille Neeter
13.45uur Introductie casus ‘Voorste kruisband’
Robert van Cingel
13.50uur Bespreken casus ‘Voorste kruisband’ met zaal: ‘hoe pakt u dit aan’
Robert van Cingel
14.20uur Statement Voorste kruisband
Nicky Engelen-van Melick
De incidentie van voorste-kruisband (VKB) rupturen is het hoogst bij jonge mensen (15-40 jaar) die een pivoterende sport beoefenen, zoals basketbal, voetbal, handbal en skiën. Per jaar loopt meer dan 3% van de amateursporters een VKB-ruptuur op; voor topsporters kan dit percentage, afhankelijk van de soort sport, zelfs oplopen tot boven de 15. In Nederland werden in 2012 naar schatting 8000-9000 VKB-reconstructies uitgevoerd. De meeste primaire VKB-reconstructies worden uitgevoerd met een autologe bone-patellar tendon-bone (BPTB) graft of hamstring (HS) graft. Beide methoden leiden tot goede functionele resultaten, herstel van de passieve stabiliteit en lage complicatiepercentages.
Recent onderzoek bij sporters laat zien dat een derde van hen niet terugkeert op het oorspronkelijke sportniveau binnen 2 jaar. Na 3 jaar, of na een nog langere periode, loopt dit zelfs op tot 50%, omdat veel sporters alsnog besluiten op een lager niveau te gaan sporten. Ongeveer 50% van deze sporters noemt daarbij de VKB-reconstructie als primaire reden voor hun lagere sportniveau. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat zich binnen 2 jaar re-rupturen voordoen bij 3-22% van de patiënten en contralaterale VKB-rupturen bij 3-24% van de patiënten. Naast het fysieke herstel blijkt de psychologische respons op de VKB-ruptuur en de revalidatie na de ruptuur (o.a. angst voor recidief), van invloed te zijn op de mate waarin iemand sportactiviteiten hervat.
Uit literatuur over klinimetrie blijkt dat bij het bepalen van het moment waarop iemand weer gaat sporten nauwelijks gebruik gemaakt wordt van objectieve criteria en dat daarnaast op zo’n moment de kwaliteit van bewegen niet wordt gemeten. Uit eerdere studies is echter bekend dat, naast de kwantiteit, ook de kwaliteit van bewegen van invloed is op het optreden van VKB-(re)rupturen. Zo voorspellen dynamische knievalgus en verminderde neuromusculaire controle van de romp bij de landing na een sprong het risico op een VKB-ruptuur bij gezonde vrouwen. Bovendien is gebleken dat deze dynamische knievalgus en een kleine knieflexiehoek bij het landen voorspellende factoren zijn voor een re-ruptuur bij het hervatten van sportactiviteiten na een reconstructie. Het is dus tijdens de revalidatie al van belang om rekening te houden met deze kwalitatieve factoren.
Het Evidence Statement Revalidatie na VKB-reconstructie combineert het bestaande wetenschappelijk bewijs met de mening van experts en geeft antwoord op drie hoofdvragen:
  • Hoe ziet de fysiotherapeutische revalidatie na een VKB-reconstructie er uit?
  • Welke klinimetrie kan toegepast worden tijdens de revalidatie en aan het einde van de revalidatie?
  • Welke criteria worden gebruikt voor het hervatten van sportactiviteiten?
14.50uur Pauze
15.20uur Praktische vertaalslag met panel
Wim Hullegie, Ton Lenssen, Nicky Engelen-van Melick en Camille Neeter
16.20uur Afsluiting – discussie & samenvatting van de dag
16.30uur Einde programma
   

  

Accreditatie is toekend door het CKR (KNGF) met 5 punten voor de registers algemeen en sport.