Terug naar zoekresultaten

Symposium Oncologie en Fysiotherapie

Symposium Oncologie en Fysiotherapie

Zaterdag 8 november 2014, Nieuwegein

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Fysiotherapie
Locatie:
Nieuwegein, Utrecht
Datum:
8-11-2014
8 november 2014. De vertaling van de laatste onderzoeken en pilots naar uw dagelijkse praktijk - wat kunt u er morgenochtend mee doen? –

De online inschrijving voor het symposium Oncologie en fysiothreapie is gesloten. U kunt zich nog wel op 8 november ter plekke op de congreslocatie (THIM, Newtonbaan 6 in Nieuwegein) bij de registratiebalie Cursussen & Congressen inschrijven.

Symposium Oncologie en Fysiotherapie

Oncologische cliënten zien we steeds vaker in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Deskundige behandeling én begeleiding vraagt om kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut. Daarom is het noodzakelijk om bij te blijven over de diverse aandoeningen, haar behandelmogelijkheden en –beperkingen en het verbeteren van uw vaardigheden.

Dit symposium vertaalt voor u de laatste stand van zaken naar de fysiotherapeutische oncologische zorg. Het specifieke aandachtsgebied van kinderen wordt daarbij in het bijzonder belicht. Maar ook gaan de sprekers in op vragen als:

 • Moet u een patiënt juist individueel of in een groep trainen?
 • Hoe zwaar kan de patiënt trainen en maakt het soort kanker daarbij uit?
 • Welke gevolgen heeft de behandeling op lichaam en geest?

Maar ook uw coachende rol richting de patiënt, want hoe krabbel je weer op, hoe ga je terug naar je werk, naar je dagelijkse routine? Nieuwe routes naar herstel, de bijdrage van arbeidsrevalidatie in principes en praktijk. Allemaal belangrijke vraagstukken waar u als fysiotherapeut een rol bij speelt.
Multidisciplinaire samenwerking is een must voor dit aandachtsgebied, kwaliteit maak je met elkaar. De fysiotherapeut werkt vanuit verworven kennis en vaardigheden, want die bepalen het niveau en de reikwijdte van professionele , deskundige en passende zorg. Het vinden van die juiste begeleider in zorg is een nieuwe uitdaging, we gaan voor digitaal!

Leer vanuit uw eigen niveau op deze dag van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, praat mee in de sessies van uw keuze, voor een tastbaar resultaat in zorg.

Datum en locatie

Het symposium Oncologie en Fysiotherapie vindt plaats op zaterdag 8 november 2014 bij Thim van der Laan in Nieuwegein.

Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen:

 • Regulier tarief: € 250,-
 • Abonnees BSL Fysiotherapeut Totaal: € 225,-
 • Studenten: € 99,-

Prijzen zijn inclusief btw, congresmateriaal, lunch en koffie/thee.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de "blauwe" inschrijfknop. Na inschrijving voor het symposium ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie.

Verhinderd?

Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 1 november 2014 wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren na 1 november 2014 wordt geen restitutie verleend. U kunt wel een vervanger sturen.

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
T: 030 - 638 36 38
E: congressen@bsl.nl

Aanbevolen producten

BSL Fysiotherapeut Totaal
Efficiënt bouwen aan uw vakkennis
• Online toegang tot > 60 boeken
• 2x per jaar geaccrediteerde WebTV-uitzending
• 4x per jaar geaccrediteerde E-learning
• 1x per jaar geaccrediteerd fysiotherapie congres
Online abonnement, € 150,- per jaar
   

Het symposium Oncologie en Fysiotherapie is bestemd voor:

 • algemeen fysiotherapeuten
 • geriatrie fysiotherapeuten
 • oedeemtherapeuten
 • oncologie fysiotherapeuten
 • bedrijf- en arbeid fysiotherapeuten

Sprekers

  Dr. W. Peter Bekkering
Kinderfysiotherapeut / Postdoc onderzoeker,Afdeling Orthopedie, Revalidatie & Fysiotherapie Leids Universitair Medisch Centrum / Willem-Alexander Kinderziekenhuis
  Thecla Brakel
  Dr. David Bruinvels
Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA-Ned), Amsterdam.
 

Heleen Burghout

  Yolanda van Esbroek
  Jessica Gal
Sportarts, Sportmedisch adviescentrum Jessica Gal Sportartsen, Amsterdam.
  Trudy Kolman
Projectleider Digitale Verwijsgids Oncologie Kanker.nl
  Saskia Persoon
Onderzoeker EXIST studie, Afdeling Revalidatie, AMC, Amsterdam
  Theo Ruitenbeek
  Bas van Vlijmen
Poliklinisch apotheker, Radboud Apotheek, Radboudumc Nijmegen
  Esther van Weele
Trainer/begeleider – Vestalia training & begeleiding in de (oncologische) zorg
     

 

Programma

09.30uur Ontvangst en registratie
10.15uur Opening door de dagvoorzitter - Theo Ruitenbeek
10.30uur Kinderen - Peter Bekkering
Momenteel is de kinderoncologische zorg verdeeld over 7 centra in Nederland. Vanaf 2016 wordt deze zorg gecentraliseerd in het Prinses Máxima Centrum dat gebouwd gaat worden in Utrecht. Ook het aantal centra wat als medebehandelaar betrokken is zal dan worden beperkt. Bij deze ontwikkelingen is de Disciplinegroep Paramedisch van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) nauw betrokken. Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstellen van (kinder)fysiotherapeutische richtlijnen, onderwijs en netwerkvorming om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Daarnaast komen innovatieve ontwikkelingen als ontwikkelingsgerichte zorg, training tijdens/na chemotherapie en zelfmanagement.
11.00uur Pilot oncologische revalidatie bij de politie - Jessica Gal
(zie artikel op FysioActueel.nl: Politie start pilot oncologische revalidatie)
11.30uur Praktische vertaalslag
11.45uur Pauze
12.15uur Parallelsessie ronde 1
13.00uur Lunch
13.45uur Oncologische arbeidsrevalidatie - David Bruinvels
Voor kankerpatiënten die langdurig onder behandeling of herstellende van kanker zijn, is het niet altijd makkelijk om terug te keren in hun oude functie op het werk. De ziekte, de behandeling, de eventueel langdurige afwezigheid hebben hun tol geëist. Vooral bij lichamelijk zware functies kan het moeilijk zijn het werk weer op te pakken. In toenemende mate kunnen mensen al vanaf de diagnose van kanker in een arbeidsrevalidatieprogramma starten. Door het meedoen aan het programma kan de kans op terugkeer naar de oude functie worden verhoogd.
14.20uur Parallelsessie ronde 2
15.15uur Parallelsessie ronde 3
16.00uur Plenaire afsluiting met de belangrijkste boodschappen uit alle parallelsessies
16.30uur Einde programma

Parallelsessies

1. Het verbinden van de 1e en 2e lijn: de praktijkervaringen van Muon Ede
Heleen Burghout

2. Bijwerkingen van chemotherapie
Bas van Vlijmen
Elk geneesmiddel heeft z’n bijwerkingen, de ene meer dan de ander. In deze presentatie zal worden ingegaan op de werking én bijwerking van verschillende geneesmiddelen die bij kanker worden gebruikt, de behandeling van de patiënt in vogelvlucht. Aandacht wordt geschonken aan de behandeling met intraveneuze chemotherapie, behandeling van de bijwerkingen van de chemo en de behandeling daarna met orale medicatie. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan het effect van het geneesmiddel op het welbevinden / prestaties van de patiënt met kanker.

3. De Digitale Verwijsgids Oncologie - GEANNULEERD
Trudy Kolman
Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze drie grote organisaties op het gebied van kanker hebben hun krachten gebundeld voor innovatie: om betrouwbare informatie en (ervarings)kennis samen te brengen. Dit heeft geresulteerd in Kanker.nl, een informatie- en ontmoetingsplatform, dat sinds 2013 voor iedereen toegankelijk is. Sinds 2014 werkt Kanker.nl samen met andere partners in het veld aan de ontwikkeling van de Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO).
De verwijsgids of sociale kaart is bedoeld om patiënten en hun naasten de weg te wijzen bij het vinden en verkrijgen van deskundige en betrouwbare, ondersteunende behandel- en begeleidingsmogelijkheden, die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. Het gaat daarbij om zorgmogelijkheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zoals fysiotherapie, psychosociale hulp, huidtherapeuten, etc.
Tijdens deze parallelsessie zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken van de ontwikkeling van de gids en wordt nader ingegaan op het belang van landelijke samenwerking. Wat heeft het de fysiotherapeut in de dagelijkse praktijk te bieden en welke samenwerkingsmogelijkheden zien we met elkaar.

4. Psychosociale achtergrond
Esther van Weele
Eén op de vijf mensen die kanker hebben (gehad) ervaart zijn gezondheid als matig tot slecht. In vergelijking met de algemene bevolking ondervinden kankerpatiënten meer beperkingen bij lichamelijke activiteiten, zoals trap lopen, boodschappen doen of wandelen, en bij andere dagelijkse bezigheden. Een derde van de kankerpatiënten maakt zich zorgen over de gezondheid en een kwart heeft gevoelens van angst, somberheid of gespannenheid. Bij kwaliteit van leven spelen naast de lichamelijke en geestelijke gezondheid ook andere aspecten, zoals werk, financiële zaken, vrijetijdsbesteding, relatie met familie en vrienden, (terugkeer naar) werk en seksualiteit, een rol. Eén op de drie kankerpatiënten die psychosociale problemen ervaren geeft aan (meer) ondersteuning te willen bij deze problemen (Rapport ondersteuningsbehoefte van (ex)kankerpatiënten, Nivel 2013). Het is prettig dat een behoorlijk groot deel van de (ex)kankerpatiënten zelfredzaam is op psychosociaal vlak. Voor u als fysiotherapeut is het belangrijk te blijven signaleren of er sprake is van een psychosociale last en of er wel of geen ondersteuningsbehoefte is. Zo ja kunt u hierin een rol spelen door basale psychosociale zorg te leveren. In deze sessie gaat Esther van Weele in op de volgende vragen: Wat is basale psychosociale oncologische zorg? Welke psychosociale factoren kunnen na kanker een rol spelen? Wat is bekend over deze factoren uit onderzoek? Wat is uw rol op psychosociaal vlak (do’s en dont’s)?

5. Hoe zwaar belasten met trainen?
Saskia Persoon
De behandeling van kanker geeft vaak ernstige bijwerkingen. Veel patiënten ervaren bijvoorbeeld zowel tijdens en na de behandeling ernstige vermoeidheidsklachten. Het idee is dat beweegprogramma’s kunnen helpen bij het in stand houden of verbeteren van de conditie en het verminderen van de vermoeidheidsklachten. In deze parallelsessie zullen we focussen op het ontwerp van deze programma's. We zullen de huidige literatuur en aanbevelingen bespreken en ingaan op de resultaten van de EXIST studie; een studie naar de effectiviteit van een hoog intensief trainingsprogramma bij patiënten die zijn behandeld met hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie.

6. Vragenlijst of iemand beter individueel of in een groep behandeld kan worden
Yolanda van Esbroek en Thecla Brakel
Wanneer het welbevinden bedreigd wordt, zoals bij kanker het geval is, kunnen mensen behoefte hebben aan sociale vergelijking met mensen die dezelfde aandoening hebben, met lotgenoten. Maar heeft elke patiënt met kanker baat bij contact met lotgenoten? Is er een manier om dit te meten en aan de hand van de uitkomsten een advies te geven of iemand beter individueel of in een groep behandeld kan worden? Kunnen we ook hierin meer “maatwerk” verrichten?
Tijdens de parallelsessie wordt eerst verteld over bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek met kankerpatiënten door dr. Thecla Brakel. Daarna volgen voorbeelden uit de oncologie fysiotherapie praktijk van Yolanda van Esbroek. Zij gebruikt vragenlijsten die een voorspellende waarde hebben en waarmee gesignaleerd kan worden of iemand wel of geen baat zal hebben bij lotgenotencontact. Suggesties worden gegeven hoe deze laatste deelnemers ondersteund kunnen worden in de groep.
 

 

Accreditatie is met 5 punten toegekend door het CKR-KNGF voor de register:

 • algemeen fysiotherapeut
 • geriatrie fysiotherapeut
 • oedeem fysiotherapeut
 • oncologie fysiotherapeut
 • kinder fysiotherapeut

Geen punten zijn toegekend voor het register "arbeidsfysiotherapeut".

Login