Terug naar zoekresultaten

Taaldiagnostiek met de Schlichting taaltests bij meertalige kinderen

Taaldiagnostiek met de Schlichting taaltests bij meertalige kinderen

Heeft Tarik een TOS?

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Logopedie
Locatie:
Van der Valk Hotel, Utrecht
Datum:
18-1-2019
Voor logopedisten

 

Omschrijving
 
Op 18 januari organiseert Bohn Stafleu van Loghum ism Liesbeth Schlichting de tweede masterclass ‘Taaldiagnostiek met de Schlichting Taaltests bij meertalige kinderen’. In deze masterclass voor logopedisten worden de nieuwste inzichten op het gebied taaldiagnostiek bij meertaligheid gedeeld. Op basis van meerdere gevalsbeschrijvingen en daarbij horende scores op de Schlichting Taaltests wordt geoefend met twee diagnostische invalshoeken: de Grenstoetsing en vergelijking met de taalbalansgroepen (TaalQ-1sd).

 

Kosten

Kosten voor de deelnemers: € 75,- (incl. BTW)

 
 
Doelgroep
 
De masterclass is voor logopedisten met als specialisatie taaldiagnostiek.
 
 
Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden: Wij accepteren alleen annuleringen per e-mail. Bij annulering t/m 4 januari 2019 wordt € 15,- per persoon administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na  4 januari 2019 kunnen wij helaas geen restitutie meer verlenen. Vervanging van deelnemers is uiteraard altijd mogelijk.

Logopedisten die zich bezig houden met of geinteresseerd zijn in taaldiagnostiek.

 

Dagvoorzitter

Trudi de Koning

 

Sprekers

Liesbeth Schlichting

 

 

Helga Develing

Helga Develing deed de opleiding logopedie in Leiden. Na haar afstuderen was ze in diverse werkvelden actief, o.a. in het SBO en SO. Nu werkt zij als logopedist bij de NSDSK, op 'de Ster' in Leiden, een peutercommunicatiegroep voor kinderen met TOS. Daarnaast werkt zij als logopedist op Auris College Leiden, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast geeft zij de cursus MetaTaal aan logopedisten, deed onderzoek naar de inzetbaarheid van MetaTaal bij de lessen Engels als vreemde taal en is trainer 'Ervaar TOS'. 

 

Manuela Julien

Dr. Manuela Julien, klinisch linguïst en logopedist, is werkzaam op het Pento Audiologisch Centrum in Ede. Daarnaast werkt zij vanuit het Kenniscentrum voor Meertalige Ontwikkeling Clínica Babilónica, www.clinicababilonica.eu. De Clínica ondersteunt ouders, logopedisten, leerkrachten, VVE-consulenten en (gemeentelijke) beleidsambtenaren op het gebied van meertaligheid.

 

Rita Meijer

 

Rita Meijer heeft de opleiding logopedie in Groningen gevolgd. Zij heeft in verschillende instellingen gewerkt: speciaal onderwijs, verpleeghuis, ziekenhuis, GGD en zij werkt sinds 2001 in haar eigen praktijk in Deventer. Hier onderzoekt en behandelt zij kinderen en volwassenen met uiteenlopende logopedische stoornissen, waar onder veel kinderen met een TOS. Deels zijn dit meertalige kinderen. Daarnaast begeleidt zij volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren en problemen hebben om dit verstaanbaar uit te spreken.

 

Margo Zwitserlood

Margo Zwitserlood-Nijenhuis MSc werkt als klinisch linguïst en onderzoeker in het Audiologisch Centrum Amersfoort van Pento. Ze is logopediewetenschapper en logopedist. In haar huidige functie doet ze verdiepende taal- en spraakdiagnostiek bij kinderen met TOS met een eentalige of meertalige achtergrond. Ze adviseert behandelend logopedisten, geeft scholing en participeert in onderzoeksprojecten.  

 Programma

13.00 uur:  Inloop en welkom door dagvoorzitter

13.30 uur: plenaire zitting
  • Liesbeth Schlichting: Introductie met daarin video-beelden van de tests Pseudowoorden en de Verhaaltest
  • Helga Develing: gevalsbeschrijving
  • Manuela Julien gevalsbeschrijving
  • Rita Meijer gevalsbeschrijving
  • Margo Zwitserlood gevalsbeschrijving.
14.45 uur: Workshops in groepjes
  • Deelnemers gaan uiteen in kleine groepjes.  Zij krijgen vier diverse gevalsbeschrijvingen op schrift, met de uitslag van de tests en andere relevante gegevens. Zij passen de twee diagnostische invalshoeken toe: de Grenstoetsing en de toetsing aan de taalbalansgroepen (TaalQ-1sd).

16.00 uur: plenaire bespreking nav de workshops en afsluiting

17.00 uur: einde. 

 

 Accreditatie
 

Accreditatie is toegekend door ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici), NVLF Scholing voor 3,5 punten.

 

Inschrijven