Terug naar zoekresultaten

Zorggroepen Congres

Zorggroepen Congres

Dinsdag 14 september, Spant! Bussum

Sector:
Medisch
Specialisatie:
Overige Medisch
Locatie:
Bussum, Noord-Holland
Datum:
14-9-2010

Voor dit congres kunt u zich niet meer digitaal inschrijven. U kunt nog wel deelnemen aan dit congres. U bent van harte welkom vanaf 09.00 uur bij de registratiebalie. Wij zullen daar uw inschrijving registreren.

De eerste lijn versterkt zich in rap tempo. In de afgelopen 3 jaar zijn bijna overal zorggroepen ontstaan. De zorggroepen ondersteunen huisartsen, praktijkondersteuners en anderen hulpverleners in het leveren van integrale zorg op basis van zorgstandaarden. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling? Wordt er betere zorg geleverd? Wat vinden patiënten en hulpverleners ervan? Zijn er verschillen? Deze vragen staan centraal op het zorggroepen congres 2010. Daarnaast worden op het congres de uitkomsten gepresenteerd van het RIVM/LVG onderzoek naar de zorggroepen.

Datum en locatie

Het Zorggroepen Congres 2010 vindt plaats op dinsdag 14 september 2010 van 09.30 tot 16.30 uur in het Spant! te Bussum.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 250,- per persoon (incl. BTW). Dit bedrag is inclusief congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de knop 'inschrijven'. Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie.

Verhinderd?

Annulering dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Bij annulering t/m 31 augustus 2010 wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 31 augustus 2010 kunnen wij geen restitutie verlenen.

Organisatie

De organisatie van het Zorggroepen Congres is in handen van de Adviesgroep ketenzorg, LVG en SAN en Bohn Stafleu van Loghum.


 
 

 

Sponsors

De volgende organisaties presenteren zich tijdens de informatiemarkt. Zij zijn niet betrokken bij de inhoudelijke samenstelling en uitvoering van het programma.

 

 

 

 Keten4Care                      VitalHealth Software

 Nycomed

 Portavita

   
   

 

 

 

 

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
T: (030) 638 36 38
F: (030) 638 39 90
E: congressen@bsl.nl

Het Zorggroepen Congres 2010 is bestemd voor:

 • huisartsen
 • apothekers
 • en andere zorgverleners: patiëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, managers, bestuurders en beleidsmakers betrokken bij de zorggroepen

Dagvoorzitter

A.E. Timmermans - huisarts en bestuursvoorzitter NHG

Sprekers

T. van Althuis - arts en teamleider sectie automatisering NHG
prof. dr. Henk Bilo - internist ISALA kliniek Zwolle
Albert Bosch (onder voorbehoud)
drs J.L. van Duivenboden - wetenschappelijk medewerker sectie automatisering NHG
Michiel Lugt - senior beleidsmedewerker NZa
Maarten Ploeg - directeur Diabetesvereniging Nederland
Johan Reesink - bestuurder van het Eerstelijnscentrum Tiel en voorzittervan de Adviesgroep Ketenzorg
Marieke van Schaik - hoofd afdeling Zorggroepdiensten SHL
prof. F.G. Schellevis MD PhD
C. in 't Veld  - huisarts en senior beleidsmedewerker NHG
Hans Vlek  - huisarts n.p., medisch manager Eerstelijns Centrum Tiel, programma manager zorggroep Syntein, ketenzorg Noordelijke Maasvallei
J.A. Vriezen - teamleider sectie samenwerking van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG
Jan Erik de Wildt MBA - directeur van Coomonsese en bedrijfskundig directeur van De Ondernemende Huisarts in Eindhoven
P. Wognum - apotheker en directeur SAL apotheken, voorheen senior beleidsmedewerker VWS en IGZ

09.00 uur   Ontvangst en registratie

09.30 uur   Opening door dagvoorzitter
     
              A.E. Timmermans, huisarts en bestuursvoorzitter NHG

09.45 uur   Plenaire voordracht: RIVM-rapportage 1-meting zorggroepen
                  
Na de nulmeting in 2008 is in maart 2010 de één-meting zorggroepen uitgevoerd, waarin 
                   de ontwikkelingen van zorggroepen is geinventariseerd.

10.30 uur   Ketenzorg: ontketende zorg of geketende zorg
                   Johan Reesink, bestuurder van het Eerstelijnscentrum Tiel en voorzitter van de 
                   Adviesgroep Ketenzorg

                   Ketenzorg lijkt een grote vlucht te nemen en daarmee ontketend te zijn. Aan de andere
                   kant zijn er ontwikkelingen die deze vorm van zorg lijken te gaan ketenen. Hoe gaan zorg-
                   groepen hiermee om? Wat is het antwoord van zorggroepen hierop? Hoe zullen de zorg-
                   groepen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Welke mogelijkheden hebben zorg-
                   groepen daarbij? Of is het einde van de huidige zorggroepen in zicht?

11.00 uur   Pauze

11.30 uur   Sessieronde 1, keuze uit 12 sessies

12.30 uur   Lunch

13.30 uur   Sessieronde 2, keuze uit 12 sessies

14.30 uur   Pauze

15.00 uur   Sessieronde 3, keuze uit 12 sessies

16.00 uur   Plenaire afsluiting: De Toekomst
 
                  Afgevaardigde ministerie VWS (onder voorbehoud)

16.30 uur   Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel

Sessies

U volgt drie sessies. U kunt uw keuze aangeven op de inschrijfkaart.

 1. Zorgprogramma's voor patiënten met multimorbiditeit
  prof. F.G. Schellevis MD PhD

  De zorgprogramma's van zorggroepen zijn gebaseerd op ziektespecifieke zorgstandaarden. In de
  dagelijkse praktijk blijken er maar weinig patiënten te voldoen aan het profiel van deze 
  standaarden, omdat ze ook bekend zijn met andere (chronische) ziekten. In deze workshop gaan
  we in op de consequenties hiervan voor de organisatie en inhoud van de zorgprogramma's. Ook
  zal de vraag aan de orde komen wat patiënten met multipele aandoeningen van zorggroepen
  mogen verwachten.
   
 2. Betekenis van, en omgang met zorg- en prestatie-indicatoren
  prof. dr. H. Bilo, internist Isala Klinieken Zwolle  

  Wat zeggen prestatie-indicatoren eigenlijk? Is het een instrument voor presetatiebekostiging of de start van een intelligent gesprek? Henk Bilo heeft jarenlang ervaring in het duiden van uitkomsten van diabeteszorg. Hij neemt u mee in de wereld van indicatoren (hoe komen ze tot stand?) en geeft zijn visie op het gebruik van indicatoren.
   
 3. Waarom zijn zorggroepen belangrijk, vanuit patiëntenperspectief?
  Maarten Ploeg, directeur Diabetesvereniging Nederland

  De Diabetesvereniging Nederland (DVN) volgt de politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor mensen met diabetes op de voet. Als belangenbehartiger van 750.000 mensen met diabetes in Nederland levert de DVN ook een bijdrage aan de ontwikkeling van ketenzorg en houdt de ontwikkeling van zorggroepen scherp in het vizier. Waar zit de dokter als de patiënt stuurt?
  Maarten Ploeg gaat in op de nieuwe rol van de (diabetes)patiënt. Aan de hand van diverse innovaties (o.m. Diabetes Zorgwijzer, dvnwinkel.nl, mijndvn.nl, Diabetes Zorgmonitor) draagt hij zorgverleners uit tot nieuwe vormen van partnerships.
   
 4. Informatiehuishouding van zorggroepen
  T. van Althuis, arts en teamleider sectie automatisering NHG
  drs. J.L. van Duvienboden, wetenschappelijk medewerker sectie automatisering NHG

  Het NHG heeft een advies in voorbereiding over de ICT rondom ketenzorg. In deze bijdrage schets het NHG met welke ICT uitdagingen zorggroepen en hieraan gelieerde zorgverleners te maken kunnen krijgen. Zaken als communicatie tussen zorgverleners, gegevensbeheer, informatiebeveiliging, samenhang tussen verschillende systemen en (externe) rapportage komen aan de orde.
   
 5. Ketenzorg en concurrentie?
  Michiel Lugt, senior beleidsmedewerker NZa

  Centraal staat de verhouding tussen samenwerking binnen de ketenzorg enerzijds, en mogelijkheden voor concurrentie anderzijds. Relevante vragen zijn: hoe verhouden zorggroepen zich tot het mededingskader van NMa en NZa? Wat mag wel, wat mag niet?
   
 6. Contracteren in 2011
  Jan Erik de Wilt MBA, directeur van Commonsense en bedrijfskundig directeur van De Ondernemende Huisarts in Eindhoven

  Na de start van de integrale bekostiging in 2010 staan de onderhandelingen met de (verre) zorgverzekeraars al weer bijna voor de deur. Hoe zullen de onderhandelingen verlopen? Blijft het aanmodderen of wordt het onderhandelingsproces volwassen. Een vooruitblik door Jan Erik de Wildt.
   
 7. Is meten ook weten?
  C. in 't Veld, huisarts, senior beleidsmedewerker NHG

  'Not everything that can be counted necassarily counts' (Albert Einstein). Verschillende factoren leiden ertoe dat huisartsen op grond van gegevens een beter beeld willen krijgen van de kwaliteit van hun werk. De bundeling van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening in zorggroepen en coöperaties bijvoorbeeld. Indicatoren zijn bij het krijgen van inzicht en het maken van vergelijkingen onmisbaar. Een complicerende factor is dat de indicatoren die er zijn niet alle aspecten van de huisartsgeneeskunde omvatten: de kunst laat zich minder goed in cijfers vangen dan de kunde.
   
 8. Duaal management
  Hans Vlek, huisarts n.p., medisch manager Eerstelijns Centrum Tiel, programma manager zorggroep Syntein, ketenzorg Noordelijke Maasvallei

  Wat is duaal management? Wat is daarin de specifieke bijdrage van de meisch directeur zoals die vroeger werd genoemd? Waarom zou een zorggroep moeten kiezen voor duaal management? Wat levert dit construct op? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod in deze workshop die mogelijk een aanscherping van uw visie op het management van uw eigen zorggroep oplevert.
   
 9. Governance, wat is er nodig om een zorgorganisatie op te zetten en te besturen? 
  Albert Bosch (onder voorbehoud)

  Is een zorggroep een instellingvoor gezondheidszorg of een 'toevallige' rechtspersoon voor de ondersteuning van een groep huisartsen? Wat zijn de gevolgen en wat vraagt het om een zorggroep te besturen. De spreker is een ervaren zorgbestuurder en geeft zijn mening op de actuele bestuurlijke thema's.
   
 10. Farmacie in de ketenzorg 
  dhr. P. Wognum, apotheker en directeur SAL apotheken, voorheen senior beleidsmedewerker VWS en IGZ

  Farmaceutische zorg is ketenzorg! Medicatieoverdracht tussen 1e en 2e lijn blijkt risicovol. Geïntegreerde chronische zorg (diabetes, COPD, depressie) zonder betrokkenheid van de farmacie bestaat niet. Kan deze zorg samen met de farmacie beter, veiliger en betaalbaarder worden? Kom voor best practices naar deze workshop.
   
 11. Samenwerking in de keten, een uitdaging
  dr. J.A. Vriezen, teamleider sectie samenwerking van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG

  Ondanks het bestaan van Multidisciplinaire Richtlijnen, Zorgstandaarden en NHG-Standaarden blijkt het maken van praktische afspraken toch niet altijd eenvoudig. In deze workshop zullen op interactieve wijze knelpunten worden geïnventariseerd en uitgewerkt.
   
 12. Diagnostiek en ondersteuning van zorggroepen 
  Marieke van Schaik, hoofd afdeling Zorggroepdiensten SHL

  Deze sessie geeft u inzicht in de ondersteuning van zorggroepen door Diagnostische Centra op het gebied van diagnostiek en andere processen. Stichting Huisartsen Laboratorium presenteers, als lid van de SAN, voorbeelden uit haar praktijk inzake de zorgprogramma's diabetes, CVRM en COPD. Hiermee wordt inzichtelijk hoe Diagnostische Centra zorggroepen faciliteren op het gebied van diagnostiek, zorg en bedrijfsvoering.

 

Het Zorggroepen Congres 2010 is geaccrediteerd door:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 voor 5 punten.
   
 • KNMP (Openbare Apothekers) voor 5 punten.

 

Login